Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi na ubytovanie od 2019 oslobodené od dane | News Flash

6 decembra 2018

V našom poslednom News Flash sme vás informovali o zmenách, ktoré priniesol vládny návrh zákona schválený NR SR 4.12.2018, ktorým sa mení Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V rámci tejto novely došlo aj k novele Zákona o dani z príjmov, nižšie uvádzame zmeny, ktoré od roku 2019 prinesie predmetná novela v oblasti nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnávateľom, ktorý ho do výšky 60 EUR mesačne poskytne na ubytovanie zamestnancom pracujúcim vo viaczmennej prevádzke.

Stiahnuť PDF

Nepeňažné plnenie na ubytovanie do 60 EUR oslobodené od dane

V rámci tejto novely došlo aj k novele Zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje, že od dane by malo byť oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 60 EUR mesačne, ktoré sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Treba upozorniť, že ubytovaním sa rozumie ubytovanie v budovách zatriedených do kódov KS 112 a 113.

Ak plnenie presiahne sumu 60 EUR alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. Takto vynaložený výdavok zamestnávateľa sa bude považovať za daňový výdavok.

Platnosť oslobodenia

Treba upozorniť, že predmetné oslobodenie v znení účinnom od 1.1.2019 sa použije na nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31.12.2017 prvýkrát pri vykonaní RZD za zdaňovacie obdobie roku 2018 alebo pri podaní daňového priznania po 31.12. 2018.

Čo sa týka daňovej uznateľnosti výdavku treba upozorniť, že vyššie uvedené pravidlá sa uplatnia prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31.12.2018.

Nepeňažné plnenie oslobodené od dane z príjmov

Keďže vymeriavacím základom zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie nie je príjem oslobodený od dane, schválilo sa, aby súčasťou tohto vymeriavacieho základu bolo aj nepeňažné plnenie, ktoré sa od 1.1.2019 navrhuje oslobodiť od dane z príjmov a je poskytnuté zamestnancovi v roku 2018.

Zamedzenie spätnej reparácie vymeriavacieho základu

Cieľom úpravy je zamedziť „spätnej reparácií“ vymeriavacieho základu, z ktorého zamestnanec a jeho zamestnávateľ platili v roku 2018 poistné na sociálne poistenie, a ktorá je základom pre určenie sumy dávok sociálneho poistenia.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram