Daňové poradenstvo

Zostaňte informovaný a objavujte nové príležitosti
  • HLAVNÉ VÝHODY NAŠICH SLUŽIEB
  • KDE NÁS NÁJDETE

Naši skúsení daňoví poradcovia zabezpečujú flexibilné daňové poradenstvo a daňové služby podľa vašich konkrétnych potrieb s cieľom zvyšovať hodnotu vášho podnikania. Sme spoľahlivým partnerom pre plnenie vašich bežných daňových povinností v súlade s aktuálnymi požiadavkami slovenskej a zahraničnej legislatívy.

Naše rozsiahle znalosti v oblasti riadenia daňových rizík a daňového plánovania uplatňujeme pri riešení komplexnejších zadaní súvisiacich so stratégiou a vývojom vášho podnikania. Náš tím daňových poradcov má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním daňového a účtovného poradenstva v oblasti reštrukturalizácií a podnikových transakcií.

Cezhraničné obchodné aktivity sú motivované lákavými príležitosťami, no prinášajú so sebou aj zvýšené finančné a podnikateľské riziko. Pomôžeme vám bilancovať medzi vašimi príležitosťami a potenciálnymi rizikami a napĺňať tak vaše ambície v medzinárodnom podnikaní. Vďaka úzkej spolupráci so zahraničnými kolegami vieme posúdiť vašu situáciu z lokálnej ako aj medzinárodnej perspektívy a poskytujeme vždy daňové poradenstvo s ohľadom na špecifiká odvetvia, v ktorom pôsobíte.

KNOW-HOW

  • Istota, že sú všetky vaše lokálne operácie v súlade so zákonnými požiadavkami a riziká nedodržania predpisov sú minimalizované
  • Využívajte obchodné príležitosti a prijímajte informované rozhodnutia vďaka prístupu k najlepším daňovým a právnym praktikám prispôsobeným požiadavkám trhu

TECHNOLÓGIA

  • Prístup k nášmu online poradenskému portálu, ktorý zvyšuje efektívnosť a užívateľskú skúsenosť s našimi poradenskými službami v oblasti práva a daní 
  • Využitie automatizácie robotických procesov (RPA) na automatizáciu opakovaných procesov s cieľom vyhnúť sa ľudským chybám, a zároveň zvýšiť presnosť a rýchlosť účtovných operácií

KOMUNITA

  • Prístup k vysokokvalifikovanému a dobre zladenému tímu miestnych špecialistov na dane a právo s podporou našej medzinárodnej siete poradcov
  • Certifikované procesy kontinuity podnikania, najvyššia bezpečnosť a ochrana dát, kvalita služieb a environmentálny manažment podľa noriem ISO

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb s odborným prístupom a medzinárodnými skúsenosťami. S globálnym zastúpením vo viac ako 50 krajinách a tímom s takmer 2 500 odborníkmi, Accace Circle poskytuje služby viac ako 15 000 klientom, najmä stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle spracováva okolo 200 000 výplatných pások mesačne.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram