Online mzdový a HR portál

Samoobslužný portál pre zamestnancov a HR oddelenie | Dochádzka | Benefity

Pomôžeme vám zvládnuť časté zmeny týkajúce sa vašich zamestnancov

Pre optimálne uspokojenie zvyšujúcich sa nárokov našich klientov na moderné poskytovanie mzdových služieb, využívame našu interne vyvinutú technológiu. Náš mzdový a HR online portál ponúka rozsiahle využitie samoobsluhy pre zákazníkov a výrazne zlepšuje celkový dojem z používania vďaka priamemu zapojeniu zamestnancov a HR tímov.

Vlastné online riešenie pre nás ako poskytovateľa mzdového outsourcingu, predstavuje jedinečnú výhodu, pretože sa pri nastavovaní portálu podľa konkrétnych predstáv klienta nemusíme spoliehať na tretie strany. Vďaka podpore dobre zosúladeného tímu odborníkov v oblasti miezd, účtovníctva, daní a práva, sme schopní flexibilne reagovať na časté legislatívne zmeny súvisiace so mzdovou a HR agendou a včas ich aktualizovať na našom online portáli.

Zapojte svojich zamestnancov prostredníctvom online portálu

Čo zaberá najviac času vášmu HR oddeleniu? Administratíva? Pomoc zamestnancom zorientovať sa v plánovaní pracovného času a neprítomnosti v práci? Možno je to riadenie a nábor nových kolegov. Zamyslite sa, ako tieto, či iné problémy zaťažujú vaše HR oddelenie, či dokonca spomaľujú rast vašej firmy.

Automatizujte vaše procesy

Prehodnoťte a zlepšite mzdové a HR procesy vo vašej spoločnosti, tak aby spĺňali vaše požiadavky

Ide to aj bez papiera

Presuňte správu dokumentov do cloudu a získajte prístup k údajom kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia

Komunikujte elektronicky

Nechajte svojich zamestnancov a HR oddelenie komunikovať a spravovať úlohy online pomocou samoobslužného rozhrania

Služby mzdového a HR outsourcingu od Accace sú navrhnuté tak, aby zabezpečili celý chod  vášho interného mzdového oddelenia a zároveň vám poskytli pohodlie, na ktoré sú vaši zamestnanci a manažment zvyknutí. Okrem toho, náš online portál ponúka aj samoobslužnú funkciu, ktorá umožňuje zamestnancom samostatne spravovať viaceré úlohy bez asistencia HR oddelenia, vďaka čomu môžete zvýšiť efektivitu vašich HR aktivít.

Samoobslužný portál pre zamestnancov a HR oddelenie: viac slobody, transparentnosti a kontroly

Zamestnanci po prihlásení do portálu získajú prístup k svojim výplatným páskam, môžu klásť otázky priamo mzdovému účtovníkovi, vypĺňať údaje pre ročné zúčtovanie dane, požiadať o voľno alebo spravovať svoje služobné cesty. Prístup do portálu je založený na preferenciách a výbere dostupných modulov z ponuky.

Využitie samoobslužného portálu vašim HR tímom siaha nad rámec bežnej správy dokumentov a schvaľovania. Portál ponúka moduly na zjednodušenie úkonov pri nástupe zamestnanca, zmene pracovného pomeru alebo odchode zamestnanca. Online platforma tiež poskytuje možnosť evidencie dochádzky a pracovného času, správy firemných benefitov, hodnotenia zamestnancov, správy interných školení, zamestnaneckých prieskumov a veľa ďalšieho.

Portál disponuje intuitívnym používateľským rozhraním, ktoré umožňuje zamestnancom aj manažérom jednoduchú navigáciu naprieč systémom. Portál je prispôsobený a unikátny pre každého zamestnanca. Prístup k informáciám je zabezpečený na základe používateľského mena a hesla s individuálnymi užívateľskými právami na prezeranie údajov.

Bez hraníc a obmedzení

Portál sa nachádza v cloude, vďaka čomu k nemu majú užívatelia prístup bez akýchkoľvek obmedzení. Všetky úlohy tak môžete dokončiť z akéhokoľvek mobilného zariadenia, kdekoľvek pomocou jednoduchého používateľského rozhrania a časovo neobmedzeného prístupu.

Spracovanie mzdovej agendy: moduly a funkcie

Všetky mzdové a HR údaje potrebné pre výpočet miezd zamestnancov sa automaticky vkladajú na portál prostredníctvom vopred nastavených rozhraní. Všetky údaje sú štruktúrované  a usporiadané podľa typu, roku, mesiaca alebo iných požadovaných kritérií. Záznam aktivity umožňuje sledovanie statusu a požadovaných úkonov týkajúcich sa konkrétnych údajov a priečinkov. Schvaľovanie manažérom je zabezpečené prostredníctvom preddefinovaných schvaľovacích procesov a automatickým systémom pripomienok, ktorý nadriadeného e-mailom upozorní na čakajúce úlohy – takže už nezmeškáte žiaden dôležitý termín.

Výplatné pásky chránené heslom sa zdieľajú so zamestnancami prostredníctvom individuálnych účtov a ukladajú sa do osobného archívu. Zamestnanci dostávajú upozornenia e-mailom o svojich výplatných páskach, ktoré sú uložené na portáli. Akékoľvek dotazy, či otázky týkajúce sa výplatných pások sa dajú priamo konzultovať so mzdovým účtovníkom alebo so zodpovednou osobou za spracovanie HR agendy vašich zamestnancov prostredníctvom integrovaného systému online podpory.

Hlavné funkcie nášho mzdového portálu:

  • Výmena mzdových údajov
  • Distribúcia a archivácia výplatných pások
  • Spracovanie mzdových požiadaviek prostredníctvom online podpory alebo video hovorov
  • Príprava mzdových a HR reportov, kompletný archív

Spracovanie HR agendy: moduly a funkcie

Aktivity spojené s HR administratívou, najmä v súvislosti so správou osobných zložiek zamestnancov stoja firmu veľa času a energie. Bez online podpory si veľa z týchto úloh vyžaduje individuálnu komunikáciu a asistenciu. Navyše, miestne legislatívne požiadavky sa nezaobídu bež množstva byrokracie a administratívy, čo tiež prispieva k hromadiacej sa neefektivite vašich firemných procesov.

Aby sa firmy vysporiadali so zložitosťou HR procesov, mnoho z nich hľadá flexibilné riešenia, ktoré tradičné systémy na správu HR agendy buď neponúkajú, alebo nevedia dostatočne splniť špecifické požiadavky zamestnávateľov. Motiváciou k prechodu firiem na cloudové riešenia je aj zvyšujúca sa tendencia zamestnancov, komunikovať a spravovať úlohy virtuálne vlastným tempom a prostredníctvom užívateľsky jednoduchého samoobslužného rozhrania.

Online portál od Accace poskytuje neobmedzené možnosti integrácie modulov, ktoré pokrývajú oblasti ako:

HR a osobné zložky zamestnancov

Rýchla a ľahká navigácia sa začína v prehľadnom užívateľskom rozhraní, ktoré poskytuje prístup k flexibilnej štruktúre priečinkov s preddefinovanými úlohami a schvaľovaním. Nahrávanie a export údajov je možný v rôznych formátoch a v neobmedzenej veľkosti. Pomocou záznamu aktivít môžete jednoducho sledovať históriu úpravy dokumentov a priebeh schvaľovacieho procesu. Upozornenia o blížiacich sa termínoch, dokončených a čakajúcich úlohách sú automaticky zabezpečené vďaka systému e-mailových notifikácií.

Komplexnejšie využitie nachádza modul správy HR a osobných zložiek zamestnancov pri ich nástupe alebo odchode z firmy. Vďaka samoobslužnej funkcii našej online platformy je možná bezpečná výmena údajov o nových zamestnancoch, príprava pracovnoprávnych a iných HR dokumentov počas celého trvania pracovného pomeru zamestnanca, či zhromažďovanie dokumentov potrebných pre prípravu ročného zúčtovania dane z príjmu.

Správa benefitov

Modul správy benefitov je plne prispôsobiteľný potrebám a interným procesom každého klienta a zahŕňa nasledovné funkcie: typy benefitov, podmienky uplatnenia benefitov, ich dostupnosť pre konkrétnych zamestnancov, sledovanie kvót a iné. Vďaka prednastavenej štruktúre môžete okamžite poskytnúť svojim kolegom tzv. „textové benefity“ alebo vytvoriť akékoľvek špecifické benefity so procesom nastaveným podľa firemných požiadaviek. Váš HR tím tak získa prístup k aktuálnym informáciám a reportom o všetkých dostupných, požadovaných a využitých benefitoch –  to všetko na jednom mieste.

Služobné cesty a cestovné výdavky

Ak by si zamestnávatelia mali vybrať len jednu samoobslužnú funkciu, pravdepodobne by to bola práve správa služobných ciest a cestovných výdavkov. Vďaka správe služobných ciest prostredníctvom online platformy – od zadania požiadavky až po finálne vyúčtovanie služobnej cesty- môžete vašim zamestnancom ušetriť veľa času a energie, ktorú môžu venovať strategicky dôležitým činnostiam. Pravidelná aktualizácia online platformy zabezpečuje súlad s lokálnou legislatívou a vnútornými predpismi vašej firmy.

Prostredníctvom portálu môže zamestnanec online požiadať o služobnú cestu, získať jej schválenie a uhradiť všetky cestovné náklady vrátene zálohových platieb prijatých za rezerváciu ubytovania. Všetky dôležité údaje sa zhromažďujú prostredníctvom formulárov vygenerovaných systémom, a to bez oneskorenia vďaka systému upozornení prostredníctvom e-mailu. Okrem toho je možné všetky údaje, požadované vaším účtovným oddelením, z portálu jednoducho exportovať v želanom formáte alebo ich pomocou rozhrania preniesť priamo do účtovného softvéru.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram