Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Elektronické PN-ky v roku 2023

23 mája 2023
elektronické PNky

Minulý rok (1.6.2022) zaviedla Sociálna poisťovňa do praxe elektronickú formu PN-ky. Tento nový systém vystavovania PN bol doteraz na dobrovoľnej báze. Lekári tak mali možnosť vyskúšať si túto novú formu a postupne sa pripojiť do systému ePN počas prechodného obdobia (do 31.5.2023).

Systém elektronickej PN-ky však prechádza do druhej fázy, čo znamená, že v praxi bude platiť už iba táto elektronická forma.

Druhá fáza ePN: Kto je povinný vystavovať elektronickú práceneschopnosť

Od 1.6.2023 budú povinní vystavovať ePN:

  • všeobecní lekári,
  • lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorými má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,
  • lekári zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určení poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Všeobecné informácie o elektronickej PN-ke

  • Elektronická PN (ePN) má nahrádzať doterajšie 5-dielne papierové tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť.
  • Lekár po uznaní vašej práceneschopnosti vytvorí elektronický záznam v Elektronickej zdravotnej knižke občana v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS), teda v systéme eZdravie. NZIS následne odovzdá tieto údaje ďalej do Sociálnej poisťovne, ktorá ich sprístupní vám aj zamestnávateľovi.
  • Informáciu o svojej PN si budete môcť pozrieť prostredníctvom Elektronického účtu poistenca, ktorý má každý poistenec zriadený v Sociálnej poisťovni. Pre jeho využívanie je však potrebné si ho aktivovať. Momentálne je možné tak urobiť iba osobne na pracovisku Sociálnej poisťovne (na elektronickej aktivácii Sociálna poisťovňa ešte pracuje). Aj v prípade, ak účet aktivovaný nebudete mať, môže vám lekár vystaviť ePN a o údajoch ohľadne PN-ky vám môže vyhotoviť tzv. odpis.
  • Výhodou je, že už nebudete musieť v Sociálnej poisťovni podávať osobitnú žiadosť o nemocenskú dávku, samotné vystavenie ePN lekárom bude automaticky považované za žiadosť o dávku.

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

Naďalej platí, že zamestnanec má povinnosť zamestnávateľa bezodkladne informovať o jeho práceneschopnosti.

  • V prípade, ak lekár vystaví ePN a práceneschopnosť trvá viac ako 10 dní, zamestnávateľ má po novom povinnosť vyplniť spôsob výplaty náhrady za PN (alebo na účet zamestnanca či poštovou poukážkou), a posledný pracovný deň.
  • Ak lekár vystaví papierovú formu PN, platí doterajší postup.

Tretia fáza ePN by podľa doterajších informácií mala vstúpiť do platnosti 1.1.2024. V novom roku by sa mala povinnosť vystavovať PN elektronickou formou (ePN) týkať všetkých lekárov.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram