Spracovanie HR agendy a personalistika

Odborné poradenstvo Vašim HR lídrom | Prijímajte informované rozhodnutia

Súčasťou našich služieb spracovania mzdovej agendy je aj komplexný servis v oblasti HR agendy a personalistiky. Zabezpečujeme údržbu osobných zložiek vašich zamestnancov podľa požiadaviek platnej legislatívy, celý proces nástupu nových zamestnancov či administratívu pri odchode vašich zamestnancov vrátane pracovnoprávneho servisu, hotline podporu pre váš HR tím a zamestnancov, správu benefitov, vyplnenie Informačných kariet pri zamestnaní cudzinca a ďalšie služby.

Náš kvalifikovaný tím odborníkov je pripravený pomôcť vám s tvorbou interných smerníc v oblasti personalistiky, reorganizáciou a nastavením vašich mzdových a HR procesov, obehu dokumentov, schvaľovacích procesov, kontrolných nástrojov a reportingu. Naše riešenia vždy zohľadňujú všetky aspekty a špecifiká vášho biznisu ako aj požiadavky platnej legislatívy.

Mzdový, HR a dochádzkový portál: Nechajte vašich zamestnancov a HR tím manažovať úlohy prostredníctvom online portálu

Náš online portál poskytuje široké možnosti pre váš HR tím. Portál okrem bežnej správy dokumentov a postupov poskytuje aj moduly na riadenie procesu pri nástupe a výstupe zamestnancov, evidenciu času a dochádzky, správu benefitov, hodnotenie výkonu zamestnancov, riadenie interných školení, prieskumy zamestnancov a oveľa viac.

Váš HR tím odbremeníme od administratívy

Nižšie nájdete prehľad našich služieb v oblasti personálnej agendy. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby splnili požiadavky vašich zamestnancov a HR tímov.

 • Budeme udžiavať personálne zložky vašich zamestnancov podľa požiadaviek aktuálnej legislatívy
 • Zabezpečíme celý administratívny proces pri nástupe a výstupe vašich zamestnancov, prihlásenie a odhlásenie na úradoch a inštitúciách, potrebný pracovnoprávny servis
 • Poskytneme hotline podporu vašim zamestnancom pre riešenie bežných otázok týkajúcich sa ich výplatných pások alebo iných otázok k spracovaniu ich mzdovej agendy
 • Vystavíme rôzne potvrdenia a dokumenty zamestnancov na požiadanie
 • Zrevidujeme aktuálne pracovné zmluvy podľa platnej legislatívy
 • Pripravíme nové vzory pracovných zmlúv
 • Pripravíme dodatky k pracovným zmluvám
 • Pomôžeme pri tvorbe interných smerníc týkajúcich sa HR agendy a nastavení procesov
 • Dodatočné poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia: daň z príjmov FO, sociálne a zdravotné poistenie
 • Poradenstvo v oblasti pracovného práva
 • Mzdový a HR online portál: Samoobslužný portál v prostredí cloudu zabezpečí vášmu HR tímu efektívnu správu osobných zložiek, prípravu dokumentov, správu benefitov, pracovných ciest, cestovných nákladov, zúčtovania daní a oveľa viac
 • Dochádzkový online portál: vaši zamestnanci môžu jednoducho sledovať svoj odpracovaný čas, nadčasy, dovolenku, PN a následne si ich schváliť so svojim nadriadeným. Vďaka interaktívnym kalendárom si môžu jednoducho plánovať svoj pracovný čas
Presuňte vaše mzdy, HR a dochádzku do cloudu

Zjednodušenie procesov, automatizácia, zvýšenie efektívnosti a produktivity spolu s výraznou úsporou nákladov – jeden z najdôležiteších dôvodov prečo presunúť vaše mzdy, HR a dochádzku do cloudu.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram