Spracovanie miezd a personalistika

Všetky služby online | Mzdový portál
 • ČÍM SA ODLIŠUJEME
 • HLAVNÉ VÝHODY NAŠICH SLUŽIEB
 • KDE NÁS NÁJDETE

V dôsledku veľmi náročných zákonných požiadaviek a častých zmien v oblasti legislatívy, sa mzdy stávajú náročnou agendou, najmä ak ich spoločnosti spravujú interne. Vďaka našim službám v oblasti miezd získate prístup k neobmedzeným možnostiam automatizácie, najlepším IT riešeniam, neustálym inováciám, nižšiemu riziku a riešeniam s pridanou hodnotou nielen pre váš HR tím, ale hlavne pre všetkých vašich zamestnancov.

Okrem toho, s našimi online službami v oblasti spracovania miezd a personalistiky máte istotu, že všetky procesy prebiehajú plynule za akýchkoľvek okolností – mzdy vašich zamestnancov sú tak rozdelené včas, a zároveň sú všetky vaše zákonné povinnosti splnené.

V oblasti outsourcingu miezd poskytujeme aj podporu v oblasti HR procesov, od jednoduchých úloh ako je správa osobných súborov, príprava zmluvnej agendy pracovnoprávnych vzťahov, až po konkrétnejšie personálne poradenstvo – a to kompletne online vďaka nášmu zamestnaneckému a HR portálu.

Sme medzi TOP 10 poradenskými spoločnosťami na Slovensku

V našom tíme je viac ako 120 odborníkov

Spracovávame viac než 20 000 výplatných pások mesačne

ISO a ISAE certifikácia

KNOW-HOW

 • Zníženie prevádzkových nákladov na interných mzdových zamestnancov a školenia, zníženie licenčných poplatkov na spracovanie miezd a údržbu
 • Odstránenie možných rizík súvisiacich s nedodržaním komplexnej a často sa meniacej legislatívy, zákonných požiadaviek a s tým súvisiacimi pokutami
 • Certifikované procesy kontinuity podnikania, najvyššia bezpečnosť a ochrana dát, kvalita služieb a environmentálny manažment podľa noriem ISO a ISAE

TECHNOLÓGIA

 • Využitie automatizácie robotických procesov (RPA) na automatizáciu opakovaných procesov s cieľom vyhnúť sa ľudským chybám, a zároveň zvýšiť presnosť a rýchlosť mzdových operácií
 • Prístup k najmodernejším IT riešeniam a neustálym inováciám založených na najnovších technológiách
 • Výrazné zlepšenie skúsenosti vďaka priamemu prepojeniu zamestnancov a HR tímov s našim online mzdovým a HR portálom a online dochádzkovým portálom

KOMUNITA

 • Rozsah našich služieb si určuje klient, preto sme spoľahlivým partnerom pre startupy, SMEs či medzinárodné korporácie s tisíckami zamestnancov
 • Implementácia štandardizovaných, úsporných a efektívnych mzdových procesov s vysokým stupňom automatizácie vo viacerých pobočkách a krajinách
 • Trvalý prístup k dodatočnej daňovej a právnej podpore vďaka nášmu tímu expertov
 • Lepšie plánovanie a rozhodovanie vďaka presnejšiemu miestnemu a medzinárodnému reportingu

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb s odborným prístupom a medzinárodnými skúsenosťami. S globálnym zastúpením vo viac ako 50 krajinách a tímom s takmer 2 500 odborníkmi, Accace Circle poskytuje služby viac ako 15 000 klientom, najmä stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle spracováva okolo 200 000 výplatných pások mesačne.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram