Spoločenská zodpovednosť

V Accace nám záleží na ľuďoch a planéte, a okrem našich kolegov a klientov sa staráme aj o komunitu a spoločnosť. Veríme, že je dôležité, aby aj budúce generácie mali bezpečný život, a preto sa snažíme byť environmentálne, eticky a sociálne zodpovednou organizáciou vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme.

Chceme miestnym komunitám a ľuďom vracať to, čo im patrí, a preto sa pravidelne zapájame do aktivít, ktoré pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú. Na Slovensku aktívne spolupracujeme s Nadáciou Pontis, Nadáciou Horský Park, JA Slovensko a tiež pravidelne darujeme krv pre Červený kríž.


Aktuálne informácie o firemných CSR aktivitách nájdete v našom profile na SmartHead:

Zaujíma vás, akým aktivitám sa venujeme v našom občianskom združení #accacelife?


V rámci spoločenskej zodpovednosti sme si osvojili stratégiu Triple Bottom Line, ktorá sa zaoberá tromi dôležitými hľadiskami – ľudia, planéta, zisk. Pomocou nej môžeme merať dopad našich aktivít na život ľudí a prírodu.

Ľudia

Spokojní kolegovia sú pre nás v Accace prioritou. Bez nich by naša firma nebola tým, čím je. Snažíme sa našim kolegom poskytovať benefity nad rámec zákona, motivovať ich k osobnému rozvoju a zabezpečiť im rovnováhu medzi osobným a pracovným životom. Okrem toho, chceme budovať lepšiu komunitu vôkol nás a podporovať ľudí v nej. Prakticky pomáhame osobne, materiálne aj finančne ľuďom v núdzi či už samostatne alebo prostredníctvom organizácie Človek v núdzi, pomáhame študentom a začínajúcim podnikateľom rozvíjať svoje nápady v rámci JA Slovensko, ale aj chorým či opusteným deťom prostredníctvom charitatívnych behov, vianočných zbierok a iných aktivít, ktorých aktuálny prehľad nájdete na našom SmartHead profile.

Planéta

Našim domovom je planéta a ochrana životného prostredia je minimum, čo môžeme urobiť na znak vďaky. V Accace sme si dali za úlohu chrániť prírodu, a tak sme prišli s množstvom projektov, ktoré pomáhajú našej planéte. V roku 2018 sme spustili každoročný program environmentálnej uvedomelosti „neBUĎ príZEMný“, kde sa naši zamestnanci majú možnosť vzdelávať v oblasti udržateľnosti pomocou dokumentárnych filmov, workshopov  a diskusií. Od leta 2018 udržiavame areál Horského parku v čistote a zúčastnili sme sa aj prvého Zero waste behu na Slovensku. Sme tiež držiteľmi ISO 1400 certifikátu v oblasti environmentálneho manažmentu.

Zisk

Zisk je dôležitou súčasťou každého podniku. V Accace sme sa rozhodli časť zo zisku investovať nie len do CSR aktivít, ktoré pomôžu spoločnosti a životnému prostrediu, ale tiež sme v roku 2018 na podnet kolegov založili vlastné občianske združenie #accacelife, ktoré nám pomáha pozitívne ovplyvňovať životy ľudí okolo nás, a tak spoločne napredovať k lepšiemu zajtrajšku.

Veľká vďaka patrí našim kolegom, ktorí sa aktívne zapájajú do dobročinných aktivít Accace.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram