Účtovné služby a poradenstvo

Všetky služby online | Účtovný portál
 • ČÍM SA ODLIŠUJEME
 • HLAVNÉ VÝHODY NAŠICH SLUŽIEB
 • KDE NÁS NÁJDETE?

Naši skúsení a kvalifikovaní účtovníci poskytujú účtovné služby, ktoré vám pomôžu udržať kontrolu nad štatutárnymi účtovnými povinnosťami, vďaka čomu budú vaše procesy v súlade s účtovnými zákonmi a predpismi vrátane požiadaviek na účtovnú závierku spoločnosti a ostatných požiadaviek na vykazovanie s tým spojené. Či ste startup, malá alebo medzinárodná firma, náš tím expertov zložený z poradcov v oblasti účtovníctva a daní poskytne vášmu finančnému oddeleniu všetky potrebné rady, skúsenosti a výhody interného tímu.

Sme medzi TOP 10 poradenskými spoločnosťami na Slovensku

V našom tíme je viac ako 120 odborníkov

Spracovávame viac než 20 000 výplatných pások mesačne

ISO a ISAE certifikácia

V rámci skupiny Accace Group združujeme viac ako 800 odborníkov a mesačne spracúvame tisícky výplatných pások. Našimi klientmi sú väčšinou medzinárodné spoločnosti, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach. Riešenia, ktoré poskytujeme vieme prispôsobiť individuálnym požiadavkám našich klientov. Naša spoločnosť je pravidelne auditovaná z hľadiska kontinuity podnikania, bezpečnosti, riadenia kvality a životného prostredia podľa globálnych noriem ISO a ISAE.

KNOW-HOW

 • Certifikované procesy kontinuity podnikania, najvyššia bezpečnosť a ochrana dát, kvalita služieb a environmentálny manažment podľa noriem ISO
 • Istota, že všetky vaše lokálne operácie sú v súlade so zákonnými požiadavkami a riziká nedodržania predpisov sú minimalizované
 • Zníženie nákladov súvisiacich s prevádzkou vášho interného účtovného oddelenia, zníženie licenčných poplatkov na ERP riešenia a ich údržba pri aktualizácií právnych predpisov

KOMUNITA

 • Prístup k vysokokvalifikovanému a dobre zladenému tímu miestnych špecialistov na účtovníctvo s podporou našej medzinárodnej siete daňových a právnych tímov
 • Istota, že všetky vaše lokálne operácie sú v súlade so zákonnými požiadavkami a riziká nedodržania predpisov sú minimalizované
 • Štandardizované, úsporné a efektívne účtovné procesy vďaka vysokej automatizácií naprieč viacerými pobočkami a krajinami

TECHNOLÓGIA

 • Štandardizované, úsporné a efektívne účtovné procesy vďaka vysokej automatizácií naprieč viacerými pobočkami a krajinami
 • Využitie robotickej automatizácie procesov (RPA) na zefektívnenie opakovaných procesov s cieľom zabrániť ľudským chybám, a zároveň zvýšiť presnosť a rýchlosť účtovných operácií
 • Prístup k nášmu online účtovnému portálu, ktorý znižuje papierovú prácu, zrýchľuje pracovné postupy a zvyšuje transparentnosť a nepretržitosť všetkých účtovných procesov vďaka digitalizácií a automatizácií

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb s odborným prístupom a medzinárodnými skúsenosťami. S globálnym zastúpením vo viac ako 50 krajinách a tímom s takmer 2 500 odborníkmi, Accace Circle poskytuje služby viac ako 15 000 klientom, najmä stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle spracováva okolo 200 000 výplatných pások mesačne.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram