Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zvýšenie súm stravného pravdepodobne od 1. augusta 2024

6 júna 2024
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Aktualizácia 05.06.2024: Radi by sme Vás informovali o plánovanej zmene výšky stravného, a to v nadväznosti na zverejnenú predbežnú informáciu k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného (PI/2024/129). Začiatok pripomienkového konania je v júni 2024.

Účelom opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Stiahnuť PDF

Zvýšenie súm stravného pre časové pásma

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,80 EUR na 8,30 EUR,  
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 11,60 EUR na 12,30 EUR,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 17,40 EUR na 18,40 EUR.

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie

Navrhované zmeny budú mať za následok aj zmeny vo výške príspevku zamestnávateľa na stravovanie poskytnutý podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov:

  • najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty stravného lístka (6,23 EUR), teda 3,43 EUR,
  • najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (8,30 EUR), teda 4,57 EUR.

Pre zamestnávateľov môžu mať vyššie uvedené legislatívne zmeny za následok potrebu úpravy interných predpisov, ktoré riešia práve príspevky zamestnávateľa na stravovanie.

Zvýšenie súm základnej náhrady (kilometrovného) od 1. mája 2024

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo opatrenie č. 73/2024, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2024 zvyšuje suma základnej náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy sa od 1. mája 2024 mení nasledovne:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,071 EURna 0,075 EUR,
  • osobné cestné motorové vozidlá z 0,252 EURna 0,265 EUR.

Zvyšovanie súm stravného a taktiež súm základnej náhrady pri pracovnej ceste je ustanovené v § 8 ods. 1 Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Potrebujete poradiť? Naši advokáti vám vedia pomôcť pri vypracovaní či aktualizácii interného predpisu. V prípade otázok sa môžete ozvať našim odborníkom na

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram