Daňové poradenstvo pre právnické osoby

Rýchlo sa meniaca legislatíva a podnikateľské prostredie vyžadujú zvýšenú agilitu firiem nie len pri plnení si svojich zákonom stanovených povinností ale aj v oblasti plánovania nákladov a efektívneho riadenia rizík. Pre právnické osoby sme pripravení zabezpečiť kompletný daňový servis od flexibilného daňového poradenstva v otázkach každodennej praxe až po prípravu daňových priznaní k všetkým typom daní a zastupovanie pri kontrolách zo strany daňových úradov.

Výhodou našich služieb je kombinácia znalostí z oblasti priamych a nepriamych daní, účtovníctva, skúseností v oblasti daňového plánovania a sieť zahraničných kolegov, vďaka ktorým sme schopní posúdiť vaše operácie z medzinárodného pohľadu.

Prostredníctvom našich daňových služieb budete schopní efektívne riadiť vaše riziká a daňové náklady a zároveň si budete istí, že spĺňate všetky zákonom stanovené požiadavky.

Náš tím vám ponúka profesionálnu podporu v oblastiach:

  • Daň z príjmov právnických osôb – priebežné daňové poradenstvo v oblasti správnej aplikácie postupov a predpisov v oblasti DPPO a účtovníctva, príprava a podanie daňového priznania a zastupovanie v komunikácii s daňovým úradom a v prípade kontroly
  • Daň z pridanej hodnoty – plánovanie efektívnej stratégie v oblasti DPH, zabezpečenie registrácie pre účely DPH, spracovanie DPH priznaní a kontrolného výkazu, vedenie potrebnej evidencie k vykazovaniu DPH, zabezpečenie procesu vrátenia DPH zaplatenej v zahraničí a zastupovanie v komunikácii so zahraničným daňovým úradom
  • Spotrebné dane a clo – poradenstvo pri správnej aplikácii predpisov v oblasti spotrebných daní, spracovanie potrebných dát, výkazov a daňových priznaní, zastupovanie v komunikácii s colnými úradmi a inými inštitúciami
  • Poradenstvo v oblasti miestnych daní
  • Daň z príjmov fyzických osôb, daňové a odvodové povinnosti zahraničných osôb
  • Podnikové reštrukturalizácie a transakčné poradenstvo
  • Poradenstvo pri plnení povinností súvisiacich s transferovým oceňovaním a plánovanie stratégie transferového oceňovania
  • Daňové poradenstvo v oblasti cenných papierov
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram