Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Kalendár daňových a legislatívnych povinností pre rok 2024

22 januára 2024
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Naši odborníci si pre vás pripravili aktuálny daňový kalendár, ktorý obsahuje prehľad najdôležitejších daňových, ale aj ďalších legislatívnych termínov v roku 2024.

Nepremeškajte žiaden dôležitý termín. Stiahnite si náš kalendár daňových a legislatívnych povinností pre rok 2024ktorý sme pre vás pripravili v prehľadnom A4 formáte, aby ste si ho mohli jednoducho vytlačiť a mať tak dôležité daňové termíny pod dohľadom.

Prehľad najdôležitejších povinností pre vaše podnikanie nájdete v našom kalendári nižšie.

Stiahnite si náš kalendár alebo si prečítajte viac nižšie

Január 2024

2. január

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Daň z príjmov FO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň v predchádzajúcom ZO presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €

Daň z príjmov PO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň v predchádzajúcom ZO presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8 300 €

15. január

Intrastat

 • Podanie hlásenia príslušnému štatistickému úradu o prijatých/odoslaných tovaroch v rámci EÚ (Intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac

Daň z príjmov FO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov PO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

25. január

DPH

 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny štvrťrok
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny štvrťrok

31. január

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ
 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Daň z príjmov FO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z príjmov PO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel

 • Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2023 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2023
 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • Podanie oznámenia o zániku povinnosti platenia dane podľa § 8 ods. 7 zákona

Daň z nehnuteľnosti

 • Podanie daňového priznania (alebo čiastkového daňového priznania) k dani z nehnuteľností

Daň z poistenia

 • Podanie štvrťročného daňového priznania a zaplatenie dane z poistenia

Do 5 dní po dni výplaty

Daň zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov

V deň určený na výplatu príjmov

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

 • Platba zálohy na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Platba zálohy na sociálne poistenie za príslušný kalendárny mesiac

Február 2024

12. február

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2023, ak zamestnanec oň požiadal do 5.2.2024

15. február

Intrastat

 • Podanie hlásenia príslušnému štatistickému úradu o prijatých/odoslaných tovaroch v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac

Daň z príjmov FO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov PO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2023, ak zamestnanec oň požiadal do 5.2.2024

26. február

DPH

 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

28. február

Daň z príjmov FO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 

Daň z príjmov PO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

29. február

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Do 5 dní po dni výplaty

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov

V deň určený na výplatu príjmov

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

 • Platba zálohy na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Platba zálohy na sociálne poistenie za príslušný kalendárny mesiac

Marec 2024

11. marec

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2023 na účely podania daňového priznania k dani z príjmov zamestnanca za rok 2023

15. marec

Intrastat

 • Podanie hlásenia príslušnému štatistickému úradu o prijatých/odoslaných tovaroch v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac

Daň z príjmov FO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov PO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

25. marec

DPH

 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

Do 5 dní po dni výplaty

Daň zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov

V deň určený na výplatu príjmov

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

 • Platba zálohy na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Platba zálohy na sociálne poistenie za príslušný kalendárny mesiac

Apríl 2024

2. apríl

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Daň z príjmov FO

 • Podanie daňového priznania k DPFO a zaplatenie dane vyplývajúcej z DP za rok 2023
 • Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023
 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň v predchádzajúcom ZO presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €

Daň z príjmov PO

 • Podanie daňového priznania k DPPO a zaplatenie dane vyplývajúcej z DP za rok 2023
 • Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023
 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň v predchádzajúcom ZO presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023 na žiadosť zamestnanca
 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8 300 €

Korporátne povinnosti

 • Zostavenie účtovnej závierky za rok 2023 a jej uloženie do registra účtovných závierok

15. apríl

Intrastat

 • Podanie hlásenia príslušnému štatistickému úradu o prijatých/odoslaných tovaroch v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac

Daň z príjmov FO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov PO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Povinnosť zamestnávateľa vystaviť na žiadosť zamestnanca „Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50“

25. apríl

DPH

 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny štvrťrok
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny štvrťrok

30. apríl

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ
 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Daň z príjmov FO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 • Podanie vyhlásenia fyzickej osoby, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, na poukázanie 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov za rok 2023 určenému prijímateľovi

Daň z príjmov PO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2023
 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2023

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

Daň z poistenia

 • Podanie štvrťročného daňového priznania a zaplatenie dane z poistenia

Do 5 dní po dni výplaty

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov

V deň určený na výplatu príjmov

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

 • Platba zálohy na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Platba zálohy na sociálne poistenie za príslušný kalendárny mesiac

Máj 2024

15. máj

Intrastat

 • Podanie hlásenia príslušnému štatistickému úradu o prijatých/odoslaných tovaroch v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac

Daň z príjmov FO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov PO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

27. máj

DPH

 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

31. máj

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Daň z príjmov FO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z príjmov PO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z príjmu zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

Do 5 dní po dni výplaty

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov

V deň určený na výplatu príjmov

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

 • Platba zálohy na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Platba zálohy na sociálne poistenie za príslušný kalendárny mesiac

Jún 2024

17. jún

Intrastat

 • Podanie hlásenia príslušnému štatistickému úradu o prijatých/odoslaných tovaroch v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac
 

Daň z príjmov FO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov PO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

25. jún

DPH

 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

Do 5 dní po dni výplaty

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov

V deň určený na výplatu príjmov

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

 • Platba zálohy na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Platba zálohy na sociálne poistenie za príslušný kalendárny mesiac

Júl 2024

1. júl

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Daň z príjmov FO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň v predchádzajúcom ZO presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €
 

Daň z príjmov PO

 • Podanie daňového priznania k DPPO a zaplatenie dane vyplývajúcej z DP za rok 2023, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2024
 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň v predchádzajúcom ZO presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8 300 €

Korporátne povinnosti

 • Zostavenie účtovnej závierky za rok 2023 a jej uloženie do registra účtovných závierok, ak si spoločnosť predĺžila lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 do 30.6.2024

15. júl

Intrastat

 • Podanie hlásenia príslušnému štatistickému úradu o prijatých/odoslaných tovaroch v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac

Daň z príjmov FO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov PO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

25. júl

DPH

 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny štvrťrok
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny štvrťrok

31. júl

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ
 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Daň z príjmov FO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 • Podanie daňového priznania k DPFO a zaplatenie dane vyplývajúcej z DP za rok 2023, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2024

Daň z príjmov PO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

Daň z poistenia

 • Podanie štvrťročného daňového priznania a zaplatenie dane z poistenia

Do 5 dní po dni výplaty

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov

V deň určený na výplatu príjmov

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

 • Platba zálohy na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Platba zálohy na sociálne poistenie za príslušný kalendárny mesiac

August 2024

15. august

Intrastat

 • Podanie hlásenia príslušnému štatistickému úradu o prijatých/odoslaných tovaroch v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac

Daň z príjmov FO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov PO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

26. august

DPH

 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

Do 5 dní po dni výplaty

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov

V deň určený na výplatu príjmov

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

 • Platba zálohy na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Platba zálohy na sociálne poistenie za príslušný kalendárny mesiac

September 2024

2. september

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Daň z príjmov FO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z príjmov PO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac

16. september

Intrastat

 • Podanie hlásenia príslušnému štatistickému úradu o prijatých/odoslaných tovaroch v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac

Daň z príjmov FO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov PO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

25. september

DPH

 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

30. september

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Daň z príjmov FO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň v predchádzajúcom ZO presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €

Daň z príjmov PO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň v predchádzajúcom ZO presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8 300 €

Do 5 dní po dni výplaty

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov

V deň určený na výplatu príjmov

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

 • Platba zálohy na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Platba zálohy na sociálne poistenie za príslušný kalendárny mesiac

Október 2024

15. október

Intrastat

 • Podanie hlásenia príslušnému štatistickému úradu o prijatých/odoslaných tovaroch v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac

Daň z príjmov FO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov PO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

25. október

DPH

 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny štvrťrok
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny štvrťrok

31. október

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ
 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Daň z príjmov FO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z príjmov PO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

Daň z poistenia

 • Podanie štvrťročného daňového priznania a zaplatenie dane z poistenia

Do 5 dní po dni výplaty

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov

V deň určený na výplatu príjmov

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

 • Platba zálohy na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Platba zálohy na sociálne poistenie za príslušný kalendárny mesiac

November 2024

15. november

Intrastat

 • Podanie hlásenia príslušnému štatistickému úradu o prijatých/odoslaných tovaroch v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac

Daň z príjmov FO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov PO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

25. november

DPH

 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

Do 5 dní po dni výplaty

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov

V deň určený na výplatu príjmov

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

 • Platba zálohy na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Platba zálohy na sociálne poistenie za príslušný kalendárny mesiac

December 2024

2. december

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Daň z príjmov FO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z príjmov PO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

16. december

Intrastat

 • Podanie hlásenia príslušnému štatistickému úradu o prijatých/odoslaných tovaroch v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac

Daň z príjmov FO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z príjmov PO

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

27. december

DPH

 • Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
 • Podanie kontrolného výkazu k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

31. december

DPH

 • Podanie DP za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane

Daň z príjmov FO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u FO, ktorých daň v predchádzajúcom ZO presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €

Daň z príjmov PO

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16 600 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO, ktorých daň v predchádzajúcom ZO presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8 300 €

Do 5 dní po dni výplaty

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov

V deň určený na výplatu príjmov

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

 • Platba zálohy na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • Platba zálohy na sociálne poistenie za príslušný kalendárny mesiac
Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
homelockstar-halfuserusersstoretagmap-markercarsyncdownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram