Poradenstvo pre startupy

Založenie | Finančné a právne služby | Predaj

Pomáhame rásť inovatívnym nápadom

V roku 2006 vznikla myšlienka založiť Accace. Tento nápad by sa však nikdy nezrealizoval bez kreatívnych a húževnatých ľudí, dobre nastavenej stratégie a udržateľného biznis plánu. To všetko je predpokladom toho, že z malej začínajúcej firmy sa môže stať pokojne aj medzinárodný hráč.

Prečo nás zaujímajú startupy? Neustále nás ženie túžba prinášať inovatívne riešenia, rovnako aj odovzdávať naše skúsenosti ďalej a podporovať talenty a komunity. Práve preto sme vytvorili investičný fond na podporu začínajúcich podnikateľov a startupy Invace a v roku 2019 sme zorganizovali vlastný akceleračný program #accacelife, vďaka ktorému sme v úvodnej fáze podnikania podporili až 15 slovenských startupov. Na Slovensku sme tiež hrdým partnerom medzinárodnej súťaže Central European Startup Awards a startupovej komunity StartuPeak. Startupom pomáhame s problematikou financovania, oceňovania startupov, investičného procesu a vyjednávania s investorom, term sheet a iných právnych dokumentov.

Aj my sme začínali ako nápad, ktorý sa pretavil do úspešného podnikania. Naše cenné skúsenosti v oblasti právneho, daňového a transakčného poradenstva či z rokovaní s investormi, by sme preto radi odovzdávali aj ďalším talentom.

Spolu s vami uvedieme váš startup do života

Naši experti sa postarajú o všetky potrebné prvé kroky, ako sú:

 • Analýza a výber vhodnej právnej formy pre váš startup
 • Nastavenie výhodnej majetkovej štruktúry a ESOP plánu (z agl. Employee Stock Ownership Plan) startupu tak, aby bol prípadný exit čo najvýhodnejší z pohľadu daňového a odvodového zaťaženia
 • Poradenstvo pri rôznych formách financovania v úvodnej fáze životného cyklu startupu
 • Asistencia pri založení a registrácii firmy, vrátane zastupovania pri komunikácií s príslušnými miestnymi úradmi
 • Nastavenie chodu spoločnosti a spoločenskej zmluvy: obmedzenie prevoditeľnosti OP, zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti, predkupné právo na OP, dedenie a BSM, nastavenie hlasovacích práv a obchodných podielov, konanie v mene spoločnosti
 • Patent box a iné

Komplexné služby pre vaše podnikanie na jednom mieste

Zastrešíme finančné a právne riadenie vášho startupu, vrátane služieb ako:

 • Spracovanie účtovníctva a miezd
 • Príprava DPH priznania a iných štatutárnych výkazov
 • Daňové poradenstvo v akejkoľvek oblasti
 • Finančné poradenstvo pri bežných a strategických operáciách
 • Pravidelný právny servis – príprava pracovných zmlúv a licenčných zmlúv, právo duševného vlastníctva, ochranná známka a iné

Posunieme váš startup na ďalší level

Pripravujete sa na predaj podielov (exit) startupu? Postaráme sa o všetko s tým spojené, ako:

 • Nastavenie stratégie predaja a štruktúry transakcie
 • Účtovné, daňové a právne due diligence
 • Určenie valuácie spoločnosti
 • Pomoc s prípravou pitch deck prezentácie pre investora – príprava finančných plánov, reportov, analýza relevantných KPIs a iné
 • Príprava business plánu
 • Príprava term sheet, letter of intent, memorandum of understanding alebo iného dokumentu, ktorý upravuje podmienky vstupu investora do spoločnosti
 • Zastupovanie pri vyjednávaní s investorom

Pomáhame vášmu startupu uspieť

„Len dobrý nápad, či jedinečná technológia vám úspech nezaručia. Ambicióznosť, schopnosť preraziť a vytrvalosť sú oveľa dôležitejšie. Kľúčom k úspechu je jednoznačne aj dobre nastavený biznis model, ktorý odráža potreby vašich zákazníkov.“

Peter Pašek | Managing Director a Partner

Peter je uznávaným špecialistom na transakčné a daňové poradenstvo. Počas svojej mnohoročnej praxe sa zúčastnil viacerých predajov podnikov, nastavoval štruktúru transakcie a zastupoval firmy pri rokovaniach s investormi. Od roku 2013 Peter riadi Accace, jednu z najväčších poradenských firiem na slovenskom trhu. Je jedným zo zakladateľov a partnerov investičného fondu InvAce a občianskeho združenia #accacelife.

Email: 
Tel: +421 2 325 53 000

Sledujte Petrov blog a podcasty Rozumne o podnikaní.

S kým spolupracujeme

smarthead-logo
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram