Transakčné poradenstvo

Správne riadenie komplexných transakcií

Náš skúsený tím odborníkov je pripravený pomôcť vám v priebehu celého procesu transakcie – počnúc poradenstvom a analýzou až po vypracovanie potrebnej dokumentácie a zastupovanie pred príslušnými miestnymi úradmi. Pomôžeme vám identifikovať a riadne posúdiť všetky riziká počas celého procesu vyjednávania,  navrhneme optimálnu štruktúru transakcie s ohľadom na platnú legislatívu a vypracujeme potrebnú dokumentáciu, v prípade záujmu poskytneme aj nevyhnutné post-transakčné služby.

KNOW-HOW

  • Istota, že všetky vaše lokálne operácie sú v súlade so zákonnými požiadavkami a riziká nedodržania predpisov sú minimalizované
  • Spravujte príležitosti a prijímajte informované biznis rozhodnutia vďaka prístupu k najlepším daňovým a právnym praktikám zodpovedajúcim potrebám trhu

TECHNOLÓGIA

  • Prístup k nášmu online poradenskému portálu, ktorý zvyšuje efektívnosť a užívateľskú skúsenosť pri poskytovaní našich služieb v oblasti transakčného poradenstva
  • Využitie automatizácie robotických procesov (RPA) na zefektívnenie opakovaných procesov s cieľom zabrániť ľudským chybám, a zároveň zvýšiť presnosť a rýchlosť 

KOMUNITA

  • Prístup k vysokokvalifikovanému a dobre zladenému tímu miestnych špecialistov na právo a dane s podporou našej medzinárodnej siete poradcov
  • Certifikované procesy kontinuity podnikania, najvyššia bezpečnosť a ochrana dát, kvalita služieb a environmentálny manažment podľa noriem ISO

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb s odborným prístupom a medzinárodnými skúsenosťami. S globálnym zastúpením vo viac ako 50 krajinách a tímom s takmer 2 500 odborníkmi, Accace Circle poskytuje služby viac ako 15 000 klientom, najmä stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle spracováva okolo 200 000 výplatných pások mesačne.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram