Kto sme

Udávame trendy v outsourcingu a poradenstve

Príbeh Accace

Spoločnosť Accace bola založená v roku 2006 a počas svojho pôsobenia si vybudovala pozíciu jedného z najvýznamnejších hráčov na trhu outsourcingových a poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy. Ako medzinárodný poskytovateľ outsourcingu máme rozsiahle skúsenosti s poskytovaním profesionálnych služieb pre širokú škálu klientov: korporácie, SME aj startupy, ktorým pomáhame optimalizovať ich firemné procesy.

Začínali sme ako miestna účtovná firma s 34 zamestnancami, aktuálne celosvetovo zamestnávame viac ako 800 odborníkov a spolupracujeme s vyše 2 000 klientmi z celého sveta.

Našou misiou je podpora kolegov a klientov, aby pri dosahovaní svojich snov zanechávali vo svete pozitívnu stopu. Naše firemné hodnoty nie sú len prázdne slová. Vďaka výnimočnosti, flexibilite, vášni, dôvere, spolupráci a odhodlaniu sa nám darí dosahovať ciele, ktoré v sebe zahŕňajú viac než len finančné výsledky.

Príbeh za naším názvom

Názov Accace (ekejs) je pocta našim koreňom, kedy sme začínali ako účtovnícka firma. „Accace“ vznikol spojením slov „accounting ace“, čo v skratke znamená „účtovnícke eso“ a vyjadruje našu počiatočnú, ale stále prítomnú ambíciu stať sa esom na trhu.

Patríme medzi TOP 10 poradenských spoločností na Slovensku

Mnoho našich zákazníkov patrí medzi Fortune 500 spoločností

98% našich zákazníkov by nás opäť kontaktovalo alebo odporučilo naše služby

Uľahčujeme prechod podnikateľom z papierovej administratívy na online firmy

V čom vynikáme

TECHNOLÓGIA
 • Interne navrhnuté inteligentné riešenia na báze online technológií a automatizácii
 • Unikátna kombinácia skúseností a technológií
 • Efektívnejšie služby pre našich klientov s dôrazom na inovácie
 • Vysoká úroveň automatizácie poskytovaných služieb s garantovanou správnosťou
 • Dôraz na bezpečnosť a dôvernosť údajov (ISO a ISAE certifikácia)
KOMUNITA
 • Riešenia siahajúce za hranice s cieľom vytvoriť jednotný trh pre klientov s neobmedzenými možnosťami
 • Spájanie potrieb a riešení bez ohľadu na lokalitu
 • Medzinárodné pokrytie a jednoduchá expanzia do zahraničia vďaka našej biznis komunite
 • Skúsenosti s poskytovaním služieb vo viacerých krajinách naraz
 • Úspora vašich nákladov a času
KNOW-HOW
 • Budovanie globálneho centra znalostí spájaním lokálnej expertízy s medzinárodným dosahom
 • Jednotný kontaktný bod pre nenáročnú spoluprácu
 • Empatický a ľudský prístup s dôrazom na potreby klientov
 • Istota v porozumení potrieb klientov a chuť objavovať nepreskúmané riešenia vytvorené na mieru
 • Lokálne a medzinárodne skúsenosti a know-how

Náš prístup k stakeholderom

Čo pre nás znamenajú „stakeholderi“ (zainteresované strany)? Stakeholdermi sú pre nás osoby, skupiny alebo organizácie, ktoré svojim konaním ovplyvňujú Accace a naopak, rovnako ich ovplyvňujeme aj my. Osoby, ktoré formujú Accace do súčasnej podoby a prispievajú k jej rastu sú najmä naši kolegovia, manažment, klienti a partneri či spoločnosť a životné prostredie.

V Accace sú pre nás všetci rovnako dôležití. Každú z týchto skupín totiž tvoria jednotlivci, ktorí vynikajú svojou jedinečnosťou, a tak tvarujú a posúvajú našu firemnú stratégiu a kultúru v Accace smerom vpred.

KOLEGOVIA

Celosvetovo tvorí Accace viac ako 2 500 odborníkov, ktorých nadšenie a nápady pomohli Accace vybudovať svoju cestu a kultúru. Preto sa nestále usilujeme prilákať, motivovať a rozvíjať schopnosti jednotlivcov, ktorí sa neboja byť sami sebou, hľadajú riešenia a podporujú vzájomnú dôveru – sú totiž tajomstvom nášho úspechu.

KLIENTI A PARTNERI

V Accace uprednostňujeme budovanie dlhodobých a hodnotných vzájomných vzťahov pred krátkodobými ziskami. V súčasnosti naše portfólio klientov tvorí viac ako 15 000 medzinárodných spoločností a partnerov vo viacerých krajinách sveta.

Sme hrdí, že nepoľavujeme v hľadaní inovatívnych riešení, čím prispievame k úspechu našich klientov.

SPOLOČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pevne veríme, že angažovať sa v miestnych komunitách, a pomáhať tak vytvárať pozitívny vplyv na ľudí, ktorí v nich fungujú, je rovnako dôležité, ako každá služba, ktorú v Accace poskytujeme. Aj kvôli tomu si uvedomujeme našu zodpovednosť voči spoločnosti, v ktorej pôsobíme. Vďaka nášmu etickému a zodpovednému správaniu sa preto snažíme ako firma, ale aj jednotlivci zanechávať pozitívnu stopu.

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Vedenie spoločnosti Accace prispieva k pozitívnemu rozvoju nášho odvetvia a aktívne sa usiluje o zodpovedné a transparentné podnikanie. Vďaka spoločnej snahe všetkých kolegov sa nám tak darí dosahovať nielen finančné, ale aj sociálno-environmentálne ciele.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram