Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania (APA) v Európe | Infografika

2 apríla 2024
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazykučeskom jazykurumunskom jazyku

Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania (Advance Pricing Agreement) je dohoda medzi daňovníkom a správcom dane, ktorej cieľom je vyhnúť sa akýmkoľvek sporom v súvislosti s transferovým oceňovaním tak, že sa stanoví nezávislá cena pre kontrolovanú transakciu.

V našej infografike vám prinášame sumár informácií o procese odsúhlasenia metódy transferového oceňovania (APA) v Slovenskej republike, Česku, Maďarsku, Rumunsku a Poľsku.


Platnosť

Slovensko

Maximálna doba trvania
5 rokov

%
Možnosť predĺženia (ak sa legislatíva nezmenila)
10 rokov

%

Maďarsko

Maximálna doba trvania
5 rokov

%
Možnosť predĺženia (ak sa legislatíva nezmenila)
8 rokov

%

Česká republika

Maximálna doba trvania
3 rokov

%
Možnosť predĺženia (ak sa legislatíva nezmenila)
0 rokov

%

Žiadosť je nutné podať opäť po troch rokoch

Rumunsko

Maximálna doba trvania
5 rokov

%

Predĺženie je možné v prípade dlhodobých zmlúv

Poľsko

Maximálna doba trvania
5 rokov

%
Možnosť predĺženia (ak sa legislatíva nezmenila)
10 rokov

%

Poplatky za APA

Slovensko

Jednostranná APA –10 000 EUR *

Dvojstranná a viacstranná APA –30 000 EUR

*polovičná suma sa vzťahuje na daňovníka s indexom daňovej spoľahlivosti „vysoko spoľahlivý“


Česká republika

Administratívny poplatok –10 000 CZK  (cca 390 EUR)

Výška poplatku sa odvíja od počtu posudzovaných transakcií alebo od počtu trvalých prevádzkarní; bez ohľadu na to, či sa jedná od jednostrannú, dvojstrannú alebo viacstrannú APA.


Maďarsko

Poplatky sa líšia v závislosti od počtu jurisdikcií, ktorých sa APA týka:

Jednostranná APA –8 000 000 HUF (cca 21 000 EUR)

Dvojstranná APA – 12 000 000 HUF (cca 31 000 EUR)

Viacstranná APA – 12 000 000 HUF (cca 31 000 EUR) za jurisdikciu

Zákon CL z roku 2017 o daňových pravidlách účinný od 1. februára 2024: (1) Poplatok za postup na určenie nezávislej ceny je 8 000 000 HUF v jednostrannom konaní a 12 000 000 HUF v dvojstrannom alebo mnohostrannom konaní. Platba poplatku v splátkach alebo odklad platby nie je povolená.

V prípade konania o predĺžení alebo zmene APA je poplatok 50% z poplatku zaplateného v pôvodnom konaní. Ak je žiadosť APA zamietnutá alebo stiahnutá, HTA vráti 85% už zaplateného poplatku v súvislosti s postupom APA. Konzultácia pred podaním žiadosti je spoplatnená správnym poplatkom. Poplatok za predbežnú konzultáciu je 500 000 HUF (približne 1 780 USD) za každú konzultáciu.


Poľsko

1% hodnoty z transakcie, ktorá je predmetom dohody. Avšak, v prípade jednostranných APA sa poplatok líši:

Jednostranná APA:

  • tuzemské subjekty– min. 5 000 PLN  (cca 1 200 EUR) a max. 50 000 PLN (cca 11 800 EUR)
  • zahraničné subjekty– min. 20 000 PLN (cca 4 700 EUR) a max. 100 000 PLN (cca 23 500 EUR)

Dvojstranná alebo viacstranná APA – min. 50 000 PLN (cca 11 800 EUR) a max. 200 000 PLN (cca 47 000 EUR)

Obnovovacie poplatky sú vo výške polovice poplatku za obnovené APA.


Rumunsko

Pre veľkých daňových platcov a ostatných daňovníkov s konsolidovanou hodnotou transakcií v sume vyššej ako 4 000 000 EUR:

  • 20 000 EUR za prvotnú APA
  • 15 000 EUR za zmenu pôvodnej APA

Pre ostatných daňových platcov s konsolidovanou hodnotou transakcií nižšou ako 4 000 000 EUR:

  • 10 000 EUR za prvotnú APA
  • 6 000 EUR za zmenu pôvodnej APA

Spoločné znaky

Žiadosť: Správca dane vydá APA na základe žiadosti podanej daňovníkom. Inými slovami, správca dane nemôže vydať APA „ex officio“.
Jazyk: Žiadosť o APA musí byť podaná len v miestnom jazyku*

* Okrem Maďarska (akceptované sú verzie v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku) a Slovenska (žiadosť APA sa podáva v štátnom jazyku, no od roku 2023 dokumentácia, ktorá je povinnou prílohou, môže byť aj v inom jazyku). 

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram