Dodržiavanie daňových predpisov

Využitím našich profesionálnych daňových služieb si môžete byť istí, že všetky platné predpisy týkajúce sa daní budú správne aplikované vo vašej praxi, vaše zákonné povinnosti budú splnené včas a zároveň využijete všetky dostupné možnosti optimalizácie vašich nákladov v medziach platnej legislatívy. Sme pripravení zabezpečiť flexibilné a kompletné daňové služby pre všetky oblasti daní, s ktorými prichádzate do styku pri vašom podnikaní.

Vďaka dostatočným kapacitám a znalostiam nášho daňového tímu garantujeme presnosť a včasnosť našich služieb v oblasti plnenia vašich daňových povinností. Odbremeníme vás od agendy sledovania platnej legislatívy a časovo náročného procesu vypracovania a podania daňových priznaní pre priame a nepriame dane. Zároveň sme pre vás vždy k dispozícii pre konzultácie týkajúce sa riešenia daňových a účtovných otázok z vašej každodennej praxe.

Priebežné daňové poradenstvo

 • Priebežné daňové poradenstvo k daňovým otázkam každodennej praxe a účtovné služby
 • Spracovanie daňových stanovísk k zložitejším daňovým problémom a transakciám vrátane podnikových kombinácií, a to z hľadiska lokálnych daní ako aj medzinárodného zdaňovania
 • Pravidelné upozorňovanie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh
 • Upozorňovanie na zmeny v legislatíve a spracovávanie predmetných analýz

Daň z príjmov právnických osôb

 • Daňové poradenstvo na pravidelnej báze alebo na základe konkrétneho zadania
 • Preskúmanie dodržiavania daňových predpisov
 • Daňová registrácia
 • Príprava daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Asistencia pri auditoch a zastupovanie v prípade daňovej kontroly

Daň z pridanej hodnoty

 • Priebežné poradenstvo v oblasti DPH pri tuzemských a cezhraničných transakciách
 • Registrácia k DPH na Slovensku a v zahraničí
 • Príprava daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu, resp. supervízia prípravy DPH priznania
 • Refundácia zahraničnej DPH
 • Zastupovanie v komunikácii s miestnymi úradmi a v prípade daňovej kontroly

Spracovanie hlásenia Intrastat a súhrnného výkazu

 • Overenie evidenčných povinností v súvislosti so súhrnným výkazom a  Intrastatom
 • Evidencia dát na účely prípravy súhrnného výkazu a hlásenia Intrastat
 • Zastupovanie v komunikácii s Colným úradom a inými miestnymi inštitúciami

Spotrebné dane a clá

 • Poradenstvo v oblasti colnej legislatívy a spotrebných daní
 • Registrácia na účely spotrebných daní
 • Preverenie správnej aplikácie spotrebných daní, taríf a colných poplatkov
 • Nastavenie interných postupov a systémov v súlade s platnou legislatívou v oblasti ciel a spotrebných daní
 • Zastupovanie v komunikácii s miestnymi a medzinárodnými colnými úradmi

Poradenstvo pre daň z príjmov fyzických osôb

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram