Poradenstvo pri vysielaní zamestnancov

V podnikateľskej praxi stále častejšie dochádza k cezhraničnému pohybu zamestnancov. Už to nie je len obvyklá zahraničná pracovná cesta, ale stále častejšie sa vyskytujú prípady zdieľaných pozícií v rámci skupiny, vyslanie zamestnanca na výpomoc do iného štátu, cielené zamestnávanie cudzincov – špecialistov ako a aj iných pracovníkov zo zahraničia. Riadenie mobility pracovníkov sa stáva stále komplexnejšou úlohou, ktorá vyžaduje znalosť lokálnej a medzinárodnej legislatívy v oblasti zdaňovania, sociálneho zabezpečenia, pracovného práva, a v neposlednom rade aj praktické skúsenosti zo zabezpečením potrebných administratívnych úkonov.

Jednotlivých pracovníkov a HR tímy čaká náročná úloha:

  • Príprava zodpovedajúcej pracovnoprávnej dokumentácie pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov podľa potrieb a požiadaviek právneho poriadku Slovenskej republiky a dotknutých štátov
  • Určenie príslušnej legislatívy na účely sociálneho zabezpečenia a riadne platenie príslušných odvodov
  • Určenie daňovej rezidencie expatov a správne platenie dane z príjmu v dotknutých štátoch

Máme rozsiahle skúsenosti s poskytovaním komplexného daňového a pracovno-právneho servisu a súvisiacej administratívnej podpory týkajúcej sa osôb prichádzajúcich za prácou na územie Slovenskej republiky, zamestnancov vyslaných zo zahraničia na prácu v Slovenskej republike ako aj slovenských pracovníkov vyslaných na prácu v zahraničí.

Pre Vás a Vašich zamestnancov zabezpečíme nasledovné služby:

  • Plánovanie a optimalizácia daňových povinností zamestnancov a ich zamestnávateľov
  • Poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych, daňových a odvodových povinností a sociálneho zabezpečenia
  • Vypracovanie a podanie daňových priznaní fyzických osôb
  • Mzdové služby a pracovnoprávne poradenstvo pre zahraničných pracovníkov, ako aj vyslaných zamestnancov do zahraničia
  • Príprava pracovnoprávnej dokumentácie súvisiacej s cezhraničným pohybom zamestnancov
  • Zastupovanie v komunikácii s  daňovým úradom a inými príslušnými inštitúciami
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram