Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Dovolenka – ako si správne vypočítať nárok na dovolenku?

1 decembra 2023

Chcete vedieť, ako si vypočítať nárok na dovolenku, koľko dovolenky vám ešte ostáva či kedy môžete o časť dovolenky prísť? Neočakávaná práceneschopnosť, OČR či rodičovská dovolenka počas roka vedia poriadne ubrať z vášho nároku na dovolenku. Za určitých podmienok má dokonca zamestnávateľ nárok skrátiť vašu dovolenku. O aké konkrétne podmienky sa jedná a príklady výpočtu dovolenky v osobitných situáciách nájdete v našom článku.

Nárok na dovolenku upravujú paragrafy §100 – 117 Zákonníka práce. Ten rozlišuje tri druhy dovolenky:

  1. dovolenku za kalendárny rok (ak zamestnanec odpracoval* aspoň 60 dní v kalendárnom roku),
  2. dovolenku za odpracované dni* (ak zamestnanec neodpracoval aspoň 60 dní v kalendárnom roku),
  3. dodatkovú dovolenku (priznáva sa zamestnancom vykonávajúcim obzvlášť ťažkú prácu, pre viac detailov viď Zákonník práce).

*odpracované dni = odpracované dni plus dni, kedy ste nepracovali, pretože na váš pracovný deň pripadol sviatok.

Stiahnuť PDF

Ako zistite, či máte nárok na dovolenku v danom roku?

Aký máte nárok na dovolenku v tom ktorom kalendárnom roku zistíte tak, že si prvom rade odpoviete, či ste odpracovali aspoň 60 dní v konkrétnom kalendárnom roku. Nezáleží pritom či váš pracovný pomer začal už v roku 2018 alebo v posledný decembrový deň predchádzajúceho roka. Do nového kalendárneho roka sme si k 1. januáru vždy všetci rovní.

Pravidlo 60 dní

Odpracovať aspoň 60 dní znamená, že ste neboli na PN, OČR, RD (rodičovskej dovolenke) alebo ste nemali absenciu, prípadne neplatené voľno. To, že ste nepracovali preto, lebo ste čerpali dovolenku, navštívili lekára alebo na váš pracovný deň pripadol sviatok nevadí, tento deň sa pre tento účel považuje ako odpracovaný.

Ak by sme si tých 60 dní mali vyčísliť ako dátum, v roku 2024 je to 22. marec. (Tento dátum je míľnik aj pre tých, ktorí pracujú od začiatku roka v napríklad len 2 dni v týždni, pretože pre tento účel sa posudzujú tak, akoby tých 5 dní v týždni pracovali).

Ak ste tých 60 dní odpracovali, tak máte nárok na 4 alebo 5 týždňov dovolenky. Základná výmera dovolenky je 4 týždne a tí, ktorí v danom roku dovŕšia 33 rokov alebo tí, ktorí sa trvale starajú o dieťa, majú nárok na 5 týždňov dovolenky. 1) 2) 3)

Vysvetlivky:

1) Ak sa zamestnanec začal alebo prestal starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, tak nárok na 5 týždňov má v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.

2)Tento nárok vám patrí, ak váš pracovný pomer trvá počas celého roka, a ak pracujete 5 dní v týždni, máte teda nárok na dovolenku 4×5=20 dní alebo 5×5=25 dní.

3)Zamestnávateľ môže poskytnúť dovolenku aj nad rámec Zákonníka práce v ľubovoľnom počte dní, a pri tomto druhu dovolenky môže ľubovoľne upraviť pravidlá nároku, čerpania, prípadne prenášania do ďalších rokov a podobne.

Tí, ktorí nepracujú 5 dní v týždni majú rovnako nárok na 4 alebo 5 týždňov podľa vyššie spomenutej podmienky, ale to, koľko je to dní záleží od toho, koľko pracovných zmien pracujete v týždni v priemere.

Ako si vypočítate nárok na dovolenku ak pracujete tzv. „dlhý-krátky“ týždeň?

Ak niekto pracuje ľubovoľné 3 dni v týždni, jeho celoročný nárok na dovolenku je 4×3= 12 dní alebo 5×3=15 dní.

Ak niekto pracuje takzvane „dlhý-krátky“ týždeň od pondelka do nedele, počas dvoch týždňov má naplánovaných 5+2=7 zmien, to znamená, že v 1. týždni odpracuje 7/2 = 3,5 zmeny a celoročný nárok na dovolenku je 4×3,5=14 dní alebo 5×3,5=17,5 dňa dovolenky.

Na základe týchto príkladov je možné si vypočítať celoročný nárok na dovolenku pre akýkoľvek typ pracovného úväzku.

  4 týždne / rok = dní 5 týždňov / rok = dní
Priemerný počet zmien v týždni = 5 20 25
Priemerný počet zmien v týždni = 4 16 20
Priemerný počet zmien v týždni = 3 12 15
Priemerný počet zmien v týždni = 2 8 10
Priemerný počet zmien v týždni = 1 4 5

Ako si vypočítate nárok na dovolenku ak pracovný pomer začal alebo skončil v priebehu roka

Ak by sa váš pracovný pomer začal alebo končil v priebehu roka (ale spĺňate podmienku 60 odpracovaných dní), tak máte nárok na 1/12 vášho základného nároku za každý celý (od prvého do posledného v mesiaci) odpracovaný mesiac. Pre tých, ktorí pracujú štandardne 5 dni v týždni je to napríklad:

  • Ak váš pracovný pomer trval od 1.2024 do 31.8.2024, tak máte nárok na 8/12 t.j. 13,5 dňa alebo 16,5 dňa dovolenky.
  • Ak váš pracovný pomer trval od 1.1.2024 do 30.8.2024, tak máte nárok na 7/12 t.j. 11,5 dňa alebo 14,5 dňa dovolenky.
  • Ak ste tých aspoň 60 dní neodpracovali, tak máte nárok na 1/12 za každých 21 odpracovaných dní (opäť platí, ak nepracujete 5 dní v týždni ale menej, tak pre účely zistenia 21 dní sa posudzujete akoby ste 5 dní v týždni pracovali).
  • Ak váš pracovný pomer trval od 1.1.2024 do 10.3.2024, tak máte nárok na 2/12 t.j. 3,5 dňa alebo 4 dni dovolenky, pretože ste od 1.1.2024 odpracovali len 50 dní.

Právo zamestnávateľa na krátenie dovolenky zamestnanca

Môže nastať situácia, že ste 60 dní odpracovali a váš pracovný pomer trval celý rok, no z dôvodu napríklad neplateného voľna, rodičovskej dovolenky, PN alebo OČR (kompletný zoznam viď §109 Zákonníka práce) určitú časť roka neodpracujete. Pokiaľ táto neodpracovaná časť roka (kratšie úseky sa spočítavajú) trvá aspoň 100 dnízamestnávateľ má právo dovolenku krátiť a to o 1/12 z celoročného nároku za prvých 100 neodpracovaných dní a o ďalšiu 1/12 za každých ďalších 21 neopracovaných dní.

Príklad výpočtu dovolenky v prípade dlhodobej práceneschopnosti

Pracujete od 1.1.2024, ale 20.5.2024 začne vaša práceneschopnosť, pretože ste si zlomili nohu. Táto PN skončí až 23.12.2024. Je zrejmé, že 60 dní ste odpracovali a potrebujete vedieť, koľko dní ste neodpracovali v uvedenom období – je to 156 dní.

To znamená, že váš celoročný nárok na dovolenku môže byť krátený za prvých 100 dní o 1/12 a vo zvyšných 56 dňoch je 21 dní dvakrát, čo je 3/12. V prepočte na dni je to 20/12×3=5 dní alebo 25/12×3=6,5 dňa. 4)

4) v prípade PN vzniknutej dôsledkom pracovného úrazu sa nárok na dovolenku nekráti.

Častým momentom kedy prichádza ku kráteniu dovolenky je rodičovská dovolenka. Obdobie materskej dovolenky sa považuje za odpracovanú dobu a do neodpracovanej doby sa počíta iba obdobie rodičovskej dovolenky a pri výpočte krátenia sa postupuje rovnako.

Krátiť dovolenku zamestnávateľ môže aj za neospravedlnenú absenciu a to až do 2 dní, za každý 1 deň neospravedlnenej absencie. Viacero absencií, ktoré trvajú len časti dňa je možné na účely krátenia dovolenky sčítať.

Krátiť je možné len vzniknutý nárok na dovolenku aktuálneho roka. Ako je spomenuté vyššie, neodpracované doby sa spočítavajú, preto vyhodnotiť krátenie je možné až po skončení roka a uvedený nárok na dovolenku vo výplatnej páske je prognóza, za predpokladu riadneho odpracovania celého roka.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram