Spracovanie miezd

Vaša prvá voľba v oblasti spracovania miezd

Prenechajte zodpovednosť za kompletné mzdové účtovníctvo na nás. Budeme za vás sledovať zmeny v legislatíve, udržiavať mzdový softvér, spracovávať mzdy, distribuovať výplatné pásky, poskytovať mzdové služby, hotline podporu vašim zamestnancom a na mieru šité reporty vášmu HR manažmentu. To všetko s využitím najnovších technológií pre riadenie mzdových a HR procesov a splnením najvyšších štandardov pre ochranu citlivých dát.

Pri preberaní mzdovej agendy dbáme na efektívne nastavenie všetkých procesov a komunikácie, ako aj zabezpečenie najvyššej možnej automatizácie pri výmene podkladov a samotnom spracovaní mzdových dát. Naším cieľom pri outsourcingu miezd je vždy maximálny komfort klienta, kedy sa my prispôsobujeme jeho požiadavkám a nie naopak.

Sme medzi TOP 10 poradenskými spoločnosťami na Slovensku

V našom tíme je viac ako 120 odborníkov

Spracovávame viac než 20 000 výplatných pások mesačne

ISO a ISAE certifikácia

V rámci skupiny Accace Group združujeme viac ako 800 odborníkov a mesačne spracúvame tisícky výplatných pások. Našimi klientmi sú väčšinou medzinárodné spoločnosti, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach. Riešenia, ktoré poskytujeme vieme prispôsobiť individuálnym požiadavkám našich klientov. Naša spoločnosť je pravidelne auditovaná z hľadiska kontinuity podnikania, bezpečnosti, riadenia kvality a životného prostredia podľa globálnych noriem ISO a ISAE.

Naši odborníci sú vám k dispozícii

V Accace vám ponúkame služby mzdových, HR, účtovných a daňových expertov pod jednou strechou. Vďaka našim službám máte istotu, že všetky vaše procesy budú v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami. Naši odborníci, ktorí spolupracujú s právnymi a daňovými odborníkmi zabezpečia, že vaša firma nebude vystavená žiadnemu riziku.

Istota, že vaši zamestnanci budú platení načas

Všetky naše mzdové a HR služby môžete využívať aj online. Vďaka tomu vieme zaistiť kontinuitu hlavných zložiek vášho podnikania. Vaše povinnosti voči zamestnancom, či štatutárnym orgánom sú splnené načas a v súlade s legislatívou.

Zlepšenie online používateľskej skúsenosti

Získajte pre vašu spoločnosť neobmedzené možnosti automatizácie, prístup k neustálym inováciam a najlepším riešeniam v oblasti miezd. Zapojenie nášho online HR a dochádzkového portálu zvyšuje používateľskú skúsenosť vašich HR tímov aj zamestnancov.

Vaši zamestnanci môžu portál používať kedykoľvek si chcú pozrieť svoje výplatné pásky, využiť online systém na komunikáciu so mzdovým účtovníkom alebo HR tímom, jednoducho si vyplnia údaje pre ročné zúčtovanie dane, požiadajú o voľno, schvália dovolenku, naplánujú pracovný čas a zmeny, služobnú cestu, či nahodia cestovné náklady.

To všetko, ale aj omnoho viac môžete dosiahnúť jednoducho a bezpečne prostredníctvom prihlasovacích údajov a hesla. Funkcie portálu pre váš HR tím poskytujú oveľa viac možností, ako len správu dokumentov a pracovných postupov. Portál poskytuje rôzne HR moduly na správu nástupu a výstupu zamestnancov, evidenciu času a dochádzky, hodnotenie výkonnosti zamestnancov, správu interných školení, prieskumy zamestnancov a iné.

Online mzdový, HR a dochádzkový portál

Vaši zamestnanci a HR tím sa môžu spojiť jednoducho online, a spravovať tak úlohy prostredníctvom užívateľsky nenáročného online portálu

Mzdový outsourcing – komplexné služby pod jednou strechou

Naše komplexné služby v oblasti miezd poskytujeme tak, aby sme naplnili všetky vaše očakávania týkajúce sa plnej zodpovednosti, dodržania právnych predpisov, najvyššej bezpečnosti a praxe zamestnancov. Nájdete tu prehľad toho, čo ponúkame vo všeobecnosti, no nezabudnite, že vždy si viete pridať ľubovoľnú službu, ktorá vyhovuje vašim potrebám.

Mesačné spracovanie miezd

 • Bezpečná výmena mzdových dát prostredníctvom zabezpečeného mzdového portálu
 • Výpočet miezd a odvodov, výpočet zrážok zo mzdy zamestnancov
 • Archivácia mzdovej agendy
 • Výpočet zrážok zo mzdy zamestnancov, daní, čistých miezd a mimocyklových platieb

Distribúcia výplatných pások

 • Príprava a distribúcia výplatných pások – papierových alebo elektronických (prostredníctvom zaheslovaných emailov alebo zabezpečeného mzdového portálu)
 • Online archív výplatných pások a HR dokumentov v mzdovom portáli
 • Príprava platobných príkazov a distribúcia platieb zamestnancom a miestnym úradom
 • Hotline pre zamestnancov ohľadom otázok súvisiacich s výpočtom miezd

Mzdové reporty

 • Príprava všetkých štatutárnych reportov pre SaZP a iné inštitúcie
 • Príprava štatistických reportov pre Štatistický úrad
 • Príprava akýchkoľvek reportov podľa potrieb vášho manažmentu
 • Ročné zúčtovanie daní

Spracovanie personálnej agendy

 • Agenda nových/ odchádzajúcich zamestnancov  (prihláška/odhláška zamestnanca do SaZP, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, zápočet rokov)
 • Vystavenie potvrdení zamestnancom pre rôzne účely

Správa odmien a bonusov

 • Výpočet odmien a bonusov podľa poskytnutých schém, ako napr. zdravotné alebo životné poistenie, dôchodkové plány, dovolenka, práceneschopnosť a materská dovolenka

Daňové a pracovnoprávne poradenstvo

 • Daňové poradenstvo v oblasti zdaňovania nepeňažných príjmov a sociálneho zabezpečenia: daň z príjmov FO, sociálne a zdravotné poistenie, služby pre nerezidentov
 • Spracovania písomných stanovísk týkajúcich sa komplexnejších daňových otázok súvisiacich so mzdami
 • Návrh a implementácia interných HR procesov: vypracovanie vnútropodnikových smerníc a postupov, vypracovanie právnych stanovísk ohľadom konkrétnych pracovnoprávnych otázok a iné
 • Príprava pracovno-zmluvnej dokumentácie: dohody o ukončení pracovného pomeru, zodpovednosť za škodu a dohody o hmotnej zodpovednosti, príprava dohôd o vysielaní zamestnancov a iné
 • Riešenie záležitosti týkajúcich sa zamestnania: ukončenie pracovného pomeru, hromadné prepúšťanie, nastavenie pracovných podmienok, pomoc s BOZP, rodičovskou dovolenkou a iné
 • Komplexné pracovnoprávne poradenstvo vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa zamestnávania expatov: pomoc v oblasti daňových a odvodových povinností zahraničných osôb pracujúcich na území SR, vybavenie pracovných povolení a povolení k pobytu, zastupovanie v komunikácii s Cudzineckou políciou, Daňovým úradom a inými príslušnými úradmi
 • Poradenstvo v oblasti GDPR

Zastupovanie v komunikácii s miestnymi úradmi

 • Zastúpime vás v bežnej komunikácii so SaZP, DÚ, ÚPSVaR a inými inštitúciami
 • Zastúpime vás  počas daňovej kontroly alebo kontroly Inšpektorátu práce

Online mzdový a HR portál

 • Prístup vašich zamestnancov k výplatným páskam, údajom na spracovanie ročného zúčtovania, riadenia pracovných ciest a cestovných nákladov
 • Vďaka širokej škále modulov má váš HR tím prístup k viacerým funkciám, ako len k správe dokumentov a pracovných postupov

Online dochádzkový portál

 • Vaši zamestnanci môžu jednoducho sledovať svoj odpracovaný čas, nadčasy, dovolenku, PN, a následne si ich schváliť so svojim nadriadeným.
 • Vďaka interaktívnym kalendárom si môžu vaši zamestnanci jednoducho plánovať svoj pracovný čas

Hotline podpora

 • Pomoc pri mzdových otázkach pomocou vysoko sofistikovaného, transparentného a sledovateľného online systému

Využite výhody našich doplnkových služieb z oblasti HR

Sme pripravení poskytnúť vám komplexnú podporu v oblasti personálnej agendy. Od všeobecných úloh, ako je správa osobných spisov a príprava zmluvnej agendy až po konkrétne poradenstvo v oblasti HR, daní, sociálneho zabezpečenia, či cezhraničnej mobility, ktoré pomôže vašim HR vedúcim pracovníkom prijímať informované rozhodnutia a riešiť výzvy spojené s personalistikou.

Presuňte vaše mzdy, HR a dochádzku do cloudu

Zjednodušenie procesov, automatizácia, zvýšenie efektívnosti a produktivity spolu s výraznou úsporou nákladov – jeden z najdôležiteších dôvodov prečo presunúť vaše mzdy, HR a dochádzku do cloudu.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram