Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Od 1.1.2023 sa zvyšuje minimálna mzda na 700 EUR

30 januára 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovilo vyššiu minimálnu mzdu na rok 2023. Došlo k jej mesačnému zvýšeniu o 54 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce oproti minulému roku.

Stiahnuť PDF

Od 1. januára 2023 sa zvyšuje výška mesačnej minimálnej mzdy z aktuálnych 646 EUR na sumu 700 EUR. Základná minimálna hodinová mzda sa zvyšuje z 3,713 EUR na 4,023 EUR na hodinu pre úväzok 40 hodín týždenne.

Vzorový výpočet minimálnej mzdy pri práci s 1. stupňom náročnosti práce:

  2022 2023
Rozdiel 2022 vs. 2023
Výška minimálnej mzdy 646 700 54
Odvody do SP zamestnanec 60.72 65.80 5.08
Odvody do ZP zamestnanec 25.84 28 2.16
Odvody do SP zamestnávateľ 162.79 176.4 13.61
Odvody do ZP zamestnávateľ 64.60 70 5.40
Daň (pri uplatnení NČZD) 33.79 37.23 3.44
Cena práce 873.39 946.4  73.01
Čistá mzda 525.65 568.97 43.32

Nárast minimálneho mzdového nároku pre jednotlivé stupne náročnosti práce sa zvyšuje o 54 EUR. Pozor, pri nastavení odmeňovania je potrebné dbať na stupeň náročnosti práce pre tú ktorú pozíciu!

Stupeň náročnosti práce Minimálny mzdový nárok 2022 v EUR Minimálny mzdový nárok 2023 v EUR Nárast v roku 2023 oproti 2022 v EUR
Min.hodinová mzda v roku 2023 v EUR
40h/týždeň

Min.hodinová mzda v roku 2023 v EUR
38,75h/týždeň

Min.hodinová mzda v roku 2023 v EUR
37,5h/týždeň

1 646 700 54 4.023 4.153 4.291
2 762 816 54 4.690 4.841 5.003
3 878 932 54 5.356 5.520 5.713
4 994 1048 54 6.023 6.217 6.425
5 1110 1164 54 6.690 6.906 7.136
6 1226 1280 54 7.356 7.593 7.846

Zvýšenie príplatkov

Od roku 2021 nie sú príplatky naviazané na minimálnu mzdu, ale sú pevne určené. O ich výške rozhoduje vláda a NRSR a pre rok 2023 ostávajú v rovnakej výške ako v roku 2022.

Prehľad príplatkov:

Typ príplatku 2021 2022 2023
Nočná práca 1.43 EUR  1.43 EUR 1.43 EUR
Práca v sobotu 1.79 EUR  1.79 EUR 1.79 EUR
Práca v nedeľu 3.58 EUR  3.58 EUR 3.58 EUR
Pohotovosť
(mimo pracoviska)
0.72 EUR  0.72 EUR 0.72 EUR

* Zákonník práce stanovuje výnimky pre nižšie príplatky

Príplatok za sviatok sa pri zamestnancoch odvíja od priemerného hodinového zárobku v rozhodujúcom období a je minimálne vo výške minimálnej hodinovej mzdy, t.j. 4,023 EUR. Rovnako príplatky za nadčas sa odvíjajú od priemerného hodinového zárobku.

V prípade „dohodára“ je príplatok za prácu vo sviatok stanovený na minimálne 3,58 EUR za hodinu práce.

Od 1.1.2023 sa zvyšuje nezdaniteľná časť

Nezdaniteľná časť daňovníka sa zvyšuje na 410,24 EUR mesačne (4 922,82 EUR ročne). Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti mesačne je potrebné, aby zamestnanec podpísal Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti (ďalej len „Vyhlásenie“). Pokiaľ už Vyhlásenie podpísané má, nezdaniteľná časť sa uplatňuje automaticky aj v roku 2023 a nie je potrebné Vyhlásenie podpísať opäť.

Pokiaľ celkový zdaniteľný príjem zamestnanca nepresiahne 2461,41 EUR sa daň nevyrubí a teda neplatí.

Od 1.1.2023 sa zvyšuje maximálny vymeriavací základ

Maximálny vymeriavací základ na Sociálne poistenie je od 1.1.2023 v sume 8 477 EUR. Netýka sa úrazového a zdravotného poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemajú.

Daňový bonus na dieťa v roku 2023

  • 140 EUR – dieťa do 18 rokov
  • 50 EUR – dieťa nad 18 rokov

Táto suma nebude priznaná na každé dieťa zamestnancovi vždy automaticky, výška nároku závisí od výšky ustanoveného percenta základu dane z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Čím má zamestnanec viac detí, tým sa percentuálny limit zvyšuje (20 % – 55 %).

Maximálna výška daň. bonusu v % z čiastkového základu dane
Počet detí 1 2 3 4 5 6 a viac
Dieťa do 18 rokov: 140 EUR 20% 27% 34% 41% 48% 55%
Dieťa nad 18 rokov: 50 EUR

Príklad výpočtu daňového bonusu

Zamestnancovi s minimálnou mzdou 700 EUR, a zároveň 3 deťmi vo veku do 15 rokov vypočítame maximálny daňový bonus tak, že si vyčíslime základ dane (700 – 93,8) = 606,2.

Zo základu dane vyčíslime sumu maximálneho daňového bonusu, t.j. 606,20 * 34% (prislúchajúce percento pre počet detí) = 206,11 EUR.

Napriek tomu, že podľa veku a počtu detí by mal zamestnanec nárok na 3 * 140 EUR = 420 EUR bude nárok na daňový bonus maximálne 206,11 EUR.

Na základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2023 a douplatniť nárok do maximálnej možnej výšky daňového bonusu prostredníctvom podania daňového priznania.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram