Odborné školenia na mieru

Legislatíva v oblasti daní, mzdovej a odvodovej problematiky sa neustále mení a je stále zložitejšie sa v nej orientovať. Rovnako náročné je nové pravidlá správne aplikovať do praxe.

Ako jeden z najväčších poskytovateľov služieb v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a daní na Slovensku legislatívu pravidelne monitorujeme, upozorňujeme našich klientov na prijaté, ale aj plánované zmeny a uplatňujeme ich v našej každodennej praxi. Vieme presne, na aké nejasnosti a problémy naráža váš finančný tím.

Ponúkame vám odborné školenia – individuálne semináre alebo workshopy pre vašich zamestnancov nie len k novelizácii zákonov, ale tiež pre potreby prehĺbenia ich vedomostí a získavania praktických skúseností. Naši odborníci vám pomôžu zorientovať sa v danej problematike, vysvetlia ju krok po kroku ľudskou rečou, poskytnú konzultáciu a prezradia rôzne tipy a odporúčania z praxe.

Pripravíme pre vás profesionálne školenie pre uzavretú skupinu, ktorého obsah prispôsobíme vašim potrebám a úrovni znalostí účastníkov školenia. Pripravíme témy zaujímavé pre váš účtovný, daňový či mzdový tím ako aj pre váš manažment. Témy sa môžu týkať Zákonníka práce, Zákona o sociálnom alebo zdravotnom poistení, Zákona o DPH, Zákona o daní z príjmov, alebo akejkoľvek inej špecifickej oblasti z vášho podnikania.

Podporte profesionálny rast vašich zamestnancov. Kontaktujte nás a pripravíme pre vás školenie na mieru!

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram