Späť k newsroom
Kalkulačka nákladov na dlh v slovenských firmách
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Presun firemnej administratívy do cloudu | weBlog

15 júla 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Kríza COVID-19 otriasla svetom a vo veľkom otestovala schopnosti väčšiny firiem adaptovať sa na fungovanie či prácu na diaľku. Ukázalo sa však, že kľúčom k prežitiu (alebo dokonca k zotaveniu a návratu do nového normálu) je využitie nových obchodných príležitostí a najmä flexibilita v zavádzaní potrebných zmien. Táto skutočnosť sa týka všetkých činností v danej spoločnosti – vrátane správy firemnej administratívy.

Nevyhnutná zmena v myslení

Administratíva, tzv. back office, zohráva dôležitú úlohu v každej spoločnosti bez ohľadu na veľkosť alebo typ podnikania. Firmy, ktoré už začali so svojou digitálnou transformáciou, či už digitalizáciou, automatizáciou a využitím online riešení vo firemnej administratíve, boli schopné reagovať na aktuálne výzvy efektívnejšie. Spoločnosti, kde je správa firemnej administratívy založená na využití papiera, on-site systémoch a prítomnosti personálu na mieste, čelia rôznym problémom a častokrát bojujú o svoje prežitie.

Presun administratívy do cloudu patrí v mnohých firmách medzi agendu číslo jeden, nakoľko niet pochýb o jeho výhodách. Spoločnosti, ktoré doteraz váhali so zavedením, to pravdepodobne v blízkej budúcnosti prehodnotia, no zatiaľ sa musia rozhodnúť o správnom načasovaní, aby sa mohli posunúť vpred a vydať sa na vlastnú cestu digitalizácie. Vyzerá to tak, že niet cesty späť.

Vysoké očakávania od cloudovej kancelárie

Očakávania od správy firemnej administratívy založenej na cloude siahajú omnoho ďalej ako je práca na diaľku. Jednoduché a automatizované procesy, zvýšenie efektivity a produktivity práce spolu s výraznou úsporou nákladov, nakoľko cloudové riešenia sú vo všeobecnosti lacnejšie, sú tak len jednými z mnohých dôvodov, prečo spravovať firemnú administratívu v cloude.

Pre širokú škálu funkcií, ktoré správa back officu v cloude ponúka – počnúc správou financií a účtovníctva, cez spracovania miezd, HR administratívu, až po evidenciu dochádzky alebo správu služobných ciest – sú hlavné výzvy spojené s efektivitou, presnosťou, včasnosťou a dostupnosťou kedykoľvek a kdekoľvek, spolu s udržiavaním bezpečnosti zložitých a zraniteľných IT systémov. Konkrétne bezpečnosť je kľúčovou témou najmä vtedy, keď má organizácia robustný ERP systém integrovaný so súborom početných online aplikácií a webových nástrojov.

Zoznámte sa s našimi portálovými riešeniami

V Accace sa nám už dávnejšie podarilo prejsť si cestou vlastnej digitálnej transformácie. Vďaka kombinácií našich skúseností z oblasti outsourcingu a najnovších cloudových technológií, sme vyvinuli online portál, ktorý sa dá jednoducho využiť pre správu účtovníctva, reporting, mzdy a HR administratívu, evidenciu dochádzky a disponuje aj ostatnými funkciami a modulmi. Zmysluplným využitím automatizácie, robotizácie sme získali priestor pre optimalizáciu nie len našich interných procesov, ale najmä firemných procesov našich klientov.

Pri používaní našich portálov a ich integrácií do súčasných systémov, neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o škálovateľnosť, rýchlosť, viacnásobné možnosti nasadenia, neustále aktualizácie a prispôsobenie bez potreby veľkých investícií do modernizácie celkových systémov, ktoré už v spoločnosti existujú. Integrácia s existujúcimi systémami navyše umožňuje zvýšiť spoľahlivosť reportingu a poskytuje automatickú funkciu reportingu s prístupom k údajom v reálnom čase.

Ponuka našich cloudových riešení pre účtovníctvo, mzdy a HR je rozšírená o naše kompletné BPO služby, ktoré pokrývajú aj správu bezpečnosti IT, údržbu a zákaznícku podporu. Zistite viac o našich riešeniach a o tom, ako ich môžete využiť v prospech vašej spoločnosti.

Presuňte svoje účtovníctvo do cloudu

Prehodnoťte svoje procesy: Zjednodušte, zautomatizujte a zefektívnite procesy účtovania vo  vašej  spoločnosti

Staňte sa plne digitálnou spoločnosťou: Presuňte celú správu dokumentov na cloud, buďte bezpapierový a spravujte všetky úlohy online kedykoľvek a kdekoľvek

Získajte úplný prehľad: Získajte lepšiu kontrolu nad všetkými účtovnými operáciami a majte prístup k informáciám, ktoré potrebujete

Zistite, čo vám portál ponúka

Majte prístup k údajom v cloude – kedykoľvek a kdekoľvek: na základe komplexného nastavenia úloh používateľa, prístupových práv, možnosti zobrazenia a úprav

Zdigitalizujte svoje účtovné dokumenty: pomocou webového integrovaného skenera pre papierové dokumenty, OCR a validačného systému, pre PDF dokumenty alebo EDI

Navrhnite pracovné postupy podľa svojich potrieb: priradzujte úlohy, roly, termíny, žiadosti na schválenie na jednej alebo viacerých úrovniach

Majte prehľad o aktuálnych informáciách o finančnom stave spoločnosti: prístup k údajom o platbách, nákladoch, výnosoch alebo iných KPIs v reálnom čase na základe vašich potrieb

Prejdite na ERP v cloude: portál poskytuje jednotné rozhranie pre správu vášho účtovníctva vďaka pripojeniu priamo k vášmu účtovnému softvéru a ERP riešeniu.

Nezmeškajte žiaden termín: e-mailové upozornenia na čakajúce alebo dokončené úlohy, sledujte všetky aktivity prostredníctvom záznamov o aktivitá

Presuňte vaše mzdy, HR a dochádzkový systém na cloud

Zjednodušte a zautomatizujte: Prehodnoťte a zlepšite svoje procesy v oblasti miezd, HR a dochádzky a prispôsobte svoje pracovné postupy vašim potrebám

Bez papiera: Presuňte celú správu dokumentov do cloudu a získajte prístup k údajom kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.

Komunikujte elektronicky: Nechajte svojich zamestnancov a HR tímy spájať sa online a riadiť úlohy pomocou samoobslužného rozhrania

Zistite, čo portál ponúka

Mzdové moduly
Výmena mzdových údajov
Distribúcia výplatných pások
Spracovanie mzdových požiadaviek prostredníctvom online podpory
Archív výplatných pások a osobných zložiek
Mzdové a HR výkazy

HR moduly
HR a osobné zložky zamestnancov
Pracovné zmluvy
Ročné zúčtovanie dane
Správa benefitov
Vyúčtovanie služobných ciest
Evidencia dochádzky

 

So samoobsluhou zadarmo:
Zostaňte nezávislí a v bezpečí pri riešení všetkých úloh online: v zabezpečenom, používateľsky príjemnom a personalizovanom rozhraní

Získajte kompletný prehľad
Získajte prístup k mzdovým, HR a dochádzkovým údajom v reálnom čase, k aktualizáciám a  reportom kedykoľvek ich potrebujete

Hladký a rýchly prechod

Naša platforma je navrhnutá tak, aby umožnila presun určitých firemných procesov a administratívnych funkcí zo súčasných systémov fungujúcich v spoločnosti do cloudu. Nasadenie cloudového portálu pre správu vybraných firemných procesov nezahŕňa nevyhnutne prerušenie alebo komplexnú zmenu existujúcich procesov a IT systémov, a teda nespôsobuje IT riziká. Náš online portál môže využiť akákoľvek spoločnosť, pretože je možné ho plne prispôsobiť. Vo väčšine prípadov dochádza k transformácií v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, na rozdiel od úplnej premeny ERP systémov, ktorá môže trvať až niekoľko rokov.

Kalkulačka nákladov na dlh v slovenských firmách
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook

Všetky potreby vašej firmy vyriešime na jednom mieste

Pohodlne sa usaďte a nechajte vaše obchodné záležitosti na našich odborníkov. Získajte odbornú pomoc na Slovensku pod jednou strechou.
  • Vedenie účtovníctva a reporting: Vedenie účtovníctva | Štatutárny a manažérsky reporting | Online účtovný portál | IFRS | Školenia na mieru
  • Spracovanie miezd a personalistika: Spracovanie miezd | Spracovanie HR agendy a personalistika | Online mzdový a HR portál | Online dochádzkový portál | Pracovnoprávne poradenstvo | Poradenstvo pri vysielaní zamestnancov | Daň z príjmov fyzických osôb | Mzdové a HR školenia | Zamestnanecké akcie (ESOP) | Analýza sociálneho prostredia a vitality firmy
  • Daňové poradenstvo: Daňové poradenstvo pre právnické osoby | Dodržiavanie daňových predpisov | Fúzie a akvizície | Transfer pricing | Daň z príjmov fyzických osôb | Služby v oblasti DPH | Odborné školenia
  • Korporátne a kancelárske služby: Založenie a registrácia spoločnosti | Registrované sídlo firmy | Likvidácia spoločnosti | Zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach | Zastupovanie klientov
  • Právne poradenstvo: Obchodné právo | Pracovnoprávne poradenstvo | GDPR | Právne due diligence | Právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností | Právne služby pri konkurze a reštrukturalizácií | Právo duševného vlastníctva | Súdne spory
  • Transakčné poradenstvo: Due diligence a transakčné poradenstvo | Fúzie a akvizície | Transfer pricing
  • Back office služby: Správa zdieľanej kancelárie a parkingu
  • Poradenstvo pre startupy
  • Agentúra dočasného zamestnávania
  • Online poradenský portal
Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme
pencilcloud-uploaduserslocationbubblesynclinkcrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram