Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Od 1.6.2023 sa menia príplatky za prácu cez víkend, v noci a cez sviatok

9 júna 2023

Od 1.6.2023 sa menia sumy príplatkov, tie sú opäť naviazané na minimálnu hodinovú mzdu. Od tohto dátumu tak dochádza k zvýšeniu príplatkov za prácu cez víkend a v noci pre dohodárov aj zamestnancov. U dohodárov sa zvyšuje aj príplatok aj za prácu cez sviatok. Pre lepší prehľad príplatkov si pozrite našu tabuľku, v ktorej si môžete zmeny porovnať.

Stiahnuť PDF

Prehľad nových súm príplatkov od 1.6.2023

Obdobie Suma základného príplatku do 31.5.2023 Suma základného príplatku od 1.6.2023 Sadzba z min.mzdy
Druh príplatku HPP Dohodári HPP Dohodári  
za prácu v sobotu 1,79 EUR 1,79 EUR 2,02 EUR* 2,02 EUR* 50%
za prácu v nedeľu 3,58 EUR 3,58 EUR 4,03 EUR* 4,03 EUR* 100%
za nočnú prácu 1,43 EUR 1,43 EUR 1,61 EUR* 1,61 EUR* 40%
za prácu cez sviatok 100% z priemerky 3,58 EUR 100% z priemerky 4,03 EUR nie je viazané na min. mzdu
za prácu nadčas 25% z priemerky nevzniká nadčas 25% z priemerky nevzniká nadčas nie je viazané na min. mzdu

 

* pozor na znížené sadzby a výnimky

Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu

  • Ak pracujete v sobotu, tak od 1. 6. 2023 máte nárok na príplatok vo výške aspoň 50 % minimálnej mzdy* v EUR za hodinu, čo predstavuje 2,02 EUR.
  • Za prácu v nedeľu máte nárok na príplatok najmenej z 100 % minimálnej mzdy * v EUR za hodinu, čiže 4,03 EUR.

Príplatok za nočnú prácu

Ak pracujete aj v noci, po novom dostanete za každú odpracovanú hodinu v noci príplatok najmenej v sume 40 % z minimálnej mzdy v EUR za hodinu, teda 1,61 EUR.

Príplatok za prácu cez sviatok

Príplatky za sviatok sa od 1.6.2023 menia iba pre dohodárov. Príplatok porastie z 3,58 EUR na 4,03 EUR. Pre zamestnancov ostáva naďalej príplatok za prácu počas sviatku vo výške 100 % vášho priemerného zárobku, pričom táto suma nemôže byť nižšia ako je minimálna hodinová mzda.

Príplatky za prácu u dohodárov

Ak pracujete na dohodu o vykonaní práce, o pracovnej činnosti či o brigádnickej práci študentov, príplatky za prácu cez sobotu, nedeľu a v noci sa na vás vzťahujú v rovnakej výške ako na zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere.

Ak však pracujete ako dohodár cez sviatok, od 1. 6. 2023 sa vám zvyšuje príplatok za prácu cez sviatok aspoň o sumu minimálnej mzdy za hodinu, teda 4,03 EUR.

*Znížená sadzba

Ak povaha práce vyžaduje, aby sa práca vykonávala pravidelne cez víkend alebo v noci a zároveň sú splnené dodatočné podmienky stanovené Zákonníkom práce, máte možnosť sa dohodnúť so zamestnancami na zníženej sadzbe príplatku za prácu v sobotu, nedeľu alebo v noci (neplatí pre rizikové nočné práce). Okrem toho je možné dohodnúť sa s vedúcim pracovníkom na mzde s prihliadnutím na možnú prácu cez víkend či v noci. Takto dohodnutá mzda musí byť dojednaná v pracovnej zmluve. V takomto prípade však vedúci pracovník nemá nárok na príplatky za víkend či prácu v noci.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram