Poradenstvo v oblasti účtovníctva

Široká škála poradenských služieb pre optimálne fungovanie vášho účtovníctva od dodania softvéru a náboru zamestnancov až po zefektívnenie účtovných procesov, nastavenie reportingu a zabezpečenie potrebných školení.

Sme medzi TOP 10 poradenskými spoločnosťami na Slovensku

V našom tíme je viac ako 120 odborníkov

Spracovávame viac než 20 000 výplatných pások mesačne

ISO a ISAE certifikácia

Komplexné poradenstvo pre vaše transakcie

 • Due diligence pre vaše operácie: účtovníctvo, financie, dane a právo
 • Poradenstvo v oblasti transfer pricingu a príprava dokumentácie
 • Účtovné poradenstvo pri fúziách a akvizíciách
 • Poradenstvo v oblasti medzinárodných účtovných štandardov IFRS
 • Príprava stanovísk k zložitejším účtovným operáciám

Optimalizácia finančných a účtovných procesov

 • Supervízia a dohľad nad fungovaním vášho vlastného finančného oddelenia
 • Analýza a optimalizácia existujúcich finančných a účtovných procesov
 • Nastavenie obehu dokladov a schvaľovacích procesov
 • Tvorba vnútropodnikových účtovných smerníc
 • Návrh reportingu podľa konkrétnych potrieb manažmentu
 • Konsolidácia výkazníctva pre potreby skupiny
 • Účtovné poradenstvo pri transakciách
 • Na mieru šité profesionálne školenia v oblasti účtovníctva a daní
Online účtovný portál

Od inteligentnej správy dokumentov a pracovných postupov na mieru až po automatizované účtovníctvo a reporting v reálnom čase: to všetko v rámci jednej cloudovej platformy

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram