IFRS účtovníctvo a poradenstvo

S rýchlym rastom globálnych spoločností a obchodných transakcií je čoraz dôležitejšie sledovať aj medzinárodné štandardy finančného vykazovania – IFRS. To pomáha nielen pri porovnávaní vašej spoločnosti s konkurenciou, ale aj v nastavovaní reportingu v rámci dcérskych spoločností na medzinárodnej úrovni. Poskytuje tiež transparentný obraz o vašich finančných operáciách potenciálnym investorom.

Naši odborníci na medzinárodné štandardy finančného vykazovania sú pripravení poskytnúť vám komplexné poradenské služby od auditu vašich súčasných účtovných postupov a implementácie nových účtovných postupov, po analýzu možných alternatív vykazovania podľa IFRS a ich vplyvu na kľúčové ukazovatele výkonnosti vašej spoločnosti a účtovnú závierku.

Povinnosti podľa IFRS: Kedy sa uplatňujú na vaše podnikanie?

Zorientovať sa v rozsiahlych pokynoch môže byť náročné, preto poskytujeme rýchly prehľad o vašich možných povinnostiach.

Nastavenie nových štandardov IFRS

Či už potrebujete pomoc s nastavením nových štandardov, ktoré sú v platnosti, ako napríklad IFRS 15, IFRS 16, IFRS 9, alebo sa vás nový štandard týka z dôvodu vašej nedávnej obchodnej transakcie, radi vám poskytneme nezávislý pohľad na najefektívnejší spôsob prijatia nových noriem týkajúcich sa:

 • Pomoc pri implementácii nového štandardu
 • Nastavenie vhodného vykazovania
 • Vykazovanie informácií o vplyve nového štandardu na vašu účtovnú jednotku
 • Kontrola aktuálneho nastavenia
 • Posúdenie súčasných zmlúv vo vzťahu k novému štandardu
 • Vývoj účtovných zásad vo vzťahu k novému štandardu
 • Príprava nových účtovných procesov, reporting a zverejňovania informácií
 • Pomoc pri audite

Zarezervujte si individuálne poradenstvo s našimi odborníkmi na IFRS už teraz!

Navštívte náš eShop a získajte prístup ku kalendáru konzultanta IFRS. Rezervujte si konkrétny dátum a čas, ktorý vám vyhovuje. Môžete si objednať individuálny odborný rozhovor, počas ktorého vás prevedieme základnými pravidlami a aktualizáciami právnych predpisov. Poradíme vám s konverziou IFRS platnou pre vašu spoločnosť alebo poskytneme externý pohľad na vašu špecifickú situáciu.

Zostavenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS

Aj keď možno nebudete potrebovať komplexné poradenstvo v oblasti IFRS, môžeme pre vás pripraviť účtovnú závierku či už individuálnu alebo konsolidovanú v súlade s IFRS, aby sme vám ušetrili čas a zdroje. Naši odborníci sú vždy v súlade s aktuálnymi štandardmi a postarajú sa o to, aby vaše finančné výkazy boli konzistentné, transparentné a vyhovujúce.

Špecifický manažérsky reporting podľa IFRS

Či už implementujete nový účtovný systém alebo iba zefektívňujete súčasné procesy pre skvalitnenie vašich výstupov, môžeme vám pomôcť s:

 • Poradenstvom pri implementácii nového účtovného systému a nastavenia reportingu
 • Automatizáciou reportingu / prehľadov
 • Zostavením účtovnej osnovy a účtovných zásad
 • Nastavením výkazníctva pre materskú spoločnosť z dôvodu rozdielov medzi IFRS a SAS

IFRS pre akvizíciu alebo reštrukturalizáciu

Podmienky trhu sa často menia a spoločnosti často upravujú svoje štruktúry tak, aby zvyšovali alebo udržiavali svoju obchodnú hodnotu. IFRS má súbor osobitných pravidiel pre reštrukturalizačné činnosti a organizačné zmeny. Pomôžeme vám zorientovať sa v týchto pravidlách v súlade s vašimi priebežnými účtovnými závierkami a s ich dodržiavaním.

Školenia a webináre o IFRS

Chápeme, že prechod na IFRS môže byť pre vašu spoločnosť náročný, pretože štandardy môžu byť nejasné a príliš zložité na to, aby sa dali interpretovať. Preto vám školenia ponúkame prispôsobené pre zamestnancov buď na podporu základného porozumenia IFRS a IAS, alebo školenia pre vašich špecialistov zamerané na najnovšie zmeny a doplnenia štandardov. Naše školenia je možné úplne prispôsobiť tak, aby vyhovovali vašim potrebám a priniesli vášmu tímu nové poznatky a skúsenosti.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram