Vedenie účtovníctva a reporting

Naše outsourcingové a poradenské služby pomáhajú klientom zvyšovať kvalitu, presnosť a včasnosť účtovníctva, a zároveň zvyšujú transparentnosť, aby sa naši klienti mohli venovať strategickým úlohám. Keďže sú naše služby dostupné aj online a v digitálnej podobe, kontinuita a súlad vašich kľúčových funkcií sú za každých okolností zabezpečené.

Sme medzi TOP 10 poradenskými spoločnosťami na Slovensku

V našom tíme je viac ako 120 odborníkov

Spracovávame viac než 20 000 výplatných pások mesačne

ISO a ISAE certifikácia

Dôsledné dodržiavanie legislatívy

Vďaka našim službám z oblasti účtovníctvareportingu a daní majú vaši finanční manažéri istotu, že všetky zákonné požiadavky sú dodržané aj pri rýchlo meniacej sa legislatíve.

Dôraz na lokálny aj medzinárodný reporting

Naše riešenia vám pomôžu zjednodušiť a zosúladiť vaše účtovné a reportingové procesy ako pre lokálne zákonné požiadavky tak aj pre skupinové potreby.

Digitalizácia účtovníctva a účtovných záznamov

Už niekoľko rokov pracujeme s digitalizovanými elektronickými dokladmi. Ponúkame vám pomoc s obehom a uchovávaním listinných a elektronických účtovných dokladov, vrátane elektronickej konverzie a sformalizovanie do internej smernice.

V Accace si zakladáme aj na technológiách, preto sme vyvinuli náš online účtovný portál, ktorý vám pomôže s automatizáciou vášho účtovníctva a reportingu, minimalizáciou spotreby papiera a administratívy. Online účtovný portál ponúka efektívne riešenie v cloudovom prostredí, ku ktorému máte prístup 24/7 z akéhokoľvek zariadenia.

Online účtovný portál

Od inteligentnej správy dokumentov a pracovných postupov na mieru až po automatizované účtovníctvo a reporting: to všetko v rámci našej cloudovej platformy

Účtovné a daňové služby rastú spolu s vami

Naše riešenia z oblasti účtovníctva pokrývajú všetky skúšky, ktorým čelí váš podnik pri svojim raste – od implementácie a lokalizácie účtovného systému, optimalizácie a automatizácie účtovných procesov a postupov, nastavenie lokálneho aj medzinárodného reportingu, riadenie transakčných projektov až po nábor a školenie zamestnancov.

Vaše účtovníctvo vám dáme do poriadku

 • Nastavenie účtovných ERP systémov a procesov, ich kontrola a spísanie do účtovných politík a smerníc
 • Spracovanie účtovnej závierky či manažérskeho reportingu
 • Daňová registrácia na DPH a iné dane

Nepretržitá podpora pre vaše každodenné operácie

 • Účtovanie o všetkých operáciách na základe podkladov od klienta
 • Kompletné zabezpečenie procesu vystavovania, distribúcie a účtovania faktúr
 • Zriadenie a správa bankových účtov, príprava a realizácia platieb
 • Príprava štatutárnych výkazov a reportov
 • Príprava akéhokoľvek reportingu podľa konkrétnych požiadaviek
 • Spracovanie kompletnej daňovej agendy
 • Zastupovanie v komunikácii so štátnymi inštitúciami
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Príprava a podanie daňových priznaní
 • Vypracovanie výročnej správy
 • Asistencia počas auditu a príprava podkladov pre audítorov
 • Zastupovanie v prípade daňovej kontroly
Presuňte vaše účtovníctvo do cloudu

Zjednodušenie procesov, automatizácia, zvýšenie efektívnosti a produktivity spolu s výraznou úsporou nákladov – jeden z najdôležitejších dôvodov prečo presunúť vaše účtovníctvo a reporting do cloudu.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram