Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti je vo väčšine prípadov pomerne vyčerpávajúci proces, ktorý vyžaduje znalosti legislatívy a dodržanie administratívne náročných postupov. Máme skúsenosti s likvidáciami malých a stredných firiem a sme pripravení zabezpečiť celý proces od rozhodnutia o zrušení firmy až po jej výmaz z Obchodného registra. Našim cieľom je maximálne vás odbremeniť od administratívy a minimalizovať všetky riziká spojené s ukončením vášho podnikania.

V spolupráci s interným tímom účtovníkov a daňových poradcov zabezpečíme aby ste si splnili všetky zákonné povinnosti spojené s vedením účtovníctva a platením daní. Poradíme vám tiež vo veľmi citlivej oblasti ukončenia pracovnoprávnych vzťahov s vašimi zamestnancami.

Pomôžeme vám naplánovať likvidáciu

 • Pomôžeme vám predísť neželanej likvidácii formou reštrukturalizácie vo všetkých oblastiach vášho podnikania
 • Pomôžeme vám s vyjednávaním s veriteľmi a dlžníkmi a pri speňažení vášho majetku
 • Budeme pracovať v tíme právnych, daňových a účtovných poradcov a poradíme vám ako ukončiť činnosť vašej firmy tak, aby ste minimalizovali všetky finančné a podnikateľské riziká

Oznámime vstup vašej firmy do likvidácie

 • Pripravíme rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu a ďalšie súvisiace dokumenty
 • Zaregistrujeme vstup spoločnosti do likvidácie na príslušnom Obchodnom registri
 • Zabezpečíme zverejnenie likvidácie spoločnosti v Obchodnom vestníku a upovedomíme príslušné úrady a prípadných veriteľov

Ukončíme vaše aktivity z účtovného a daňového pohľadu

 • Prípravíme účtovnú závierku za obdobie likvidácie a obdobie pred likvidáciou
 • Prípravíme daňové priznanie za obdobie likvidácie a obdobie pred likvidáciou

Pomôžeme vám s korektným ukončením zmluvných vzťahov

 • Zabezpečíme ukončenie vzťahov s vašimi zamestnancami podľa platnej legislatívy
 • Minimalizujeme riziká v pracovnoprávnej oblasti
 • Zabezpečíme ukončenie zmlúv s vašimi klientami a obchodnými partnermi

Pripravíme potrebné výkazy súvisiace s likvidáciou

 • Pripravíme na schválenie konečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie
 • Pripravíme návrh na rozdelenie likvidačného zostatku

Ukončíme likvidáciu

 • Zabezpečíme komunikáciu s príslušným správcom dane ohľadom získania súhlasu s výmazom spoločnosti z Obchodného registra
 • Zabezpečíme výmaz spoločnosti z príslušného Obchodného registra
 • Podáme daňové priznanie a doručíme účtovnú závierku príslušným úradom
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram