Zastupovanie klientov v podnikateľských činnostiach

Nedávne náhle obmedzenie cezhraničného pohybu ľudí v súvislosti s prepuknutím pandémie koronavírusu a uzatvorením hraníc niektorých krajín prinieslo medzinárodným spoločnostiam novú výzvu. Mnohé spoločnosti zostali bez svojich štatutárnych zástupcov v danej krajine a tým narazili na problémy s vykonávaním niektorých úkonov na diaľku a udržiavaním bežného chodu spoločnosti.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v poskytovaní korporátneho a právneho poradenstva našim domácim aj zahraničným klientom sme pripravení pomôcť vám prekonať toto neočakávané obdobie a poskytnúť profesionálne služby zastupovania na lokálnej úrovni pri úkonoch, ktoré vyplývajú z miestnej legislatívy.

Splnomocnenec

Na základe plnej moci môžeme konať v mene vašej spoločnosti ako jej zástupca, a to vo vopred dohodnutom špecifickom rozsahu, ktorý vyhovuje vašim požiadavkám.

Udelenie splnomocnenia je pomerne jednoduché a rýchle nakoľko sa dá vybaviť len podpisom jedného právneho dokumentu, v ktorom bude presne špecifikovaný rozsah oprávnenia splnomocnenca konať v menej vašej spoločnosti. Na základe takto udeleného plnomocenstva vieme pre vás zabezpečiť podpis potrebných dokumentov, rokovanie s vašimi obchodnými partnermi, vymáhanie vašich nárokov, ako aj konanie pred príslušnými orgánmi štátnej správy a súdmi.

Komplexná podpora pre medzinárodné firmy

Okrem služieb zastupovania sme pripravení poskytnúť vám aj komplexné služby outsourcingu a poradenstva v oblasti práva, daní, účtovníctva a miezd, to všetko pod jednou strechou.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram