Právo duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo zvyšuje hodnotu spoločnosti a jej atraktivitu v očiach prípadných investorov. Dokáže zároveň ochrániť záujmy spoločnosti voči jej konkurentom na trhu a získať tak pre nich výhodu v hospodárskej súťaži.

Klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

  • Právne poradenstvo vo vzťahu k registrácii ochranných známok na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ako aj Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo
  • Odporučenie vhodných tried tovarov a služieb, ako aj zabezpečenie samotného zápisu ochrannej známky do registra
  • Pravidelný monitoring zapisovaných ochranných známok
  • Zastupovanie klientov v konaniach o námietkach proti zápisu ochrannej známky do registra v prípade jej podobnosti s ich zapísanou ochrannou známkou
  • Príprava licenčných zmlúv na predmety autorského práva a priemyselného vlastníctva
  • Zastupovanie klientov v súvisiacich súdnych sporoch
Zakladanie spoločností na Slovensku

Právne formy podnikania, základne imanie a vklady spoločníkov | Registračné povinnosti, dokumentya štatutárne orgány | Poplatky, pokuty a investičné stimuly | Daň z príjmov FO, PO a DPH

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram