Outsourcing správy a vymáhania pohľadávok pre firmy

Vymáhanie pohľadávok je náročný a zdĺhavý proces, ktorý vyžaduje dostatočnú znalosť práva a odborný prístup. Využitím odborných služieb minimalizujete možné riziká a maximalizujete svoj cashflow. Náš tím z advokátskej kancelárie Accace Legal vám dokáže zabezpečiť kompletný servis služieb v súvislosti s pohľadávkovou agendou.

Preveríme vymáhateľnosť Vašich pohľadávok, ako aj solventnosť vašich dlžníkov a následne zabezpečíme celý potrebný proces v súdnom aj exekučnom konaní a zastúpime vás v komunikácii a na mimosúdnych rokovaniach s dlžníkmi.

Ponúkame vám profesionálne služby v oblasti vymáhania pohľadávok v súlade s platnými zákonmi:

  • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • Vymáhanie pohľadávok v súdnom a rozhodcovskom konaní
  • Zastupovanie v exekučnom konaní
  • Uplatnenie pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Prečítajte si viac aj o našich právnych službách pri konkurze a reštrukturalizácii a súdnych sporoch.

Zakladanie spoločností na Slovensku

Právne formy podnikania, základne imanie a vklady spoločníkov | Registračné povinnosti, dokumentya štatutárne orgány | Poplatky, pokuty a investičné stimuly | Daň z príjmov FO, PO a DPH

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram