Obchodné právo

Prostredníctvom našej advokátskej kancelárie Accace Legal poskytujeme klientom kompletný servis v oblasti obchodného práva podľa potrieb spoločnosti.

Naše právne služby v oblasti obchodného práva zahŕňajú:

 • Založenie a registrácia novej obchodnej spoločnosti
 • Poskytovanie služieb v rámci bežného chodu spoločnosti, realizácia požadovaných zmien v obchodných spoločnostiach a zabezpečenie ich zápisu v príslušných registroch
 • Zaistenie procesu likvidácie a výmaz spoločnosti z príslušného registra
 • Zmeny údajov v obchodnom a živnostenskom registri
 • Zmeny základného imania spoločnosti
 • Riešenie otázok zodpovednostných vzťahov v spoločnosti
 • Prevody vlastníckych práv, obchodných podielov ako aj majetkových účastí v spoločnostiach
 • Príprava dohôd upravujúcich vzťahy medzi spriaznenými osobami, štatutárnymi orgánmi spoločnosti, spoločníkmi či akcionármi a nastavenie vzájomných vzťahov
 • Odborné poradenstvo pri rokovaniach s obchodnými partnermi a príprava súvisiacej právnej dokumentácie
 • Vypracovanie, analýza a revízia všetkých typov zmlúv
 • Príprava valných zhromaždení a iných zasadnutí orgánov spoločnosti
 • Fúzie, akvizície a due diligence

Vďaka daňovému a právnemu poradenstvu pod jednou strechou vieme poskytnúť komplexnú pomoc pri vašich transakciách. Vykonáme právne, daňové a účtovné audity na účely komplexného posúdenia stavu obchodných spoločností a iných subjektov alebo v súvislosti so zamýšľanými a pripravovanými transakciami, navrhneme vhodné riešenia a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Zakladanie spoločností na Slovensku

Právne formy podnikania, základne imanie a vklady spoločníkov | Registračné povinnosti, dokumentya štatutárne orgány | Poplatky, pokuty a investičné stimuly | Daň z príjmov FO, PO a DPH

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram