Súdne spory

S cieľom chrániť vaše záujmy v prípade hroziaceho súdneho sporu vám radi pomôžeme dosiahnuť dohodu prostredníctvom efektívneho predsúdneho, prípadne mimosúdneho urovnania pred prvým pojednávaním, čím vám ušetríme náklady na súdne trovy a poplatky. V prípade neúspechu týchto rokovaní zastupujeme klientov aj pri uplatňovaní ich práv a riešení sporov pred súdmi Slovenskej republiky vo všetkých oblastiach práva.

Pri vedení sporov uplatňujú naši advokáti skúsenosti s poskytovaním poradenstva v rôznych oblastiach hmotného práva ako sú právo nehnuteľnostíkorporátne právo, zmluvné vzťahy, pracovné právo a ďalšie oblasti právneho poriadku Slovenskej republiky.

Za účelom dosiahnutia maximálnej úspory nákladov klienta vám náš tím advokátov zabezpečí:

  • Efektívne posúdenie možnosti riešenia a pravdepodobnosti úspešnosti vymoženia danej pohľadávky
  • Návrh ďalších stratégií a postupov s ohľadom na hmotné právo, doterajšiu judikatúru v podobných prípadoch a procesné predpisy.
Zakladanie spoločností na Slovensku

Právne formy podnikania, základne imanie a vklady spoločníkov | Registračné povinnosti, dokumentya štatutárne orgány | Poplatky, pokuty a investičné stimuly | Daň z príjmov FO, PO a DPH

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram