Ďalšie právne oblasti

Trestné právo

Zastupujeme klientov ako poškodených v trestnom konaní, vypracujeme za nich trestné oznámenie, uplatňujeme v ich mene nároky na náhradu škody spôsobenej trestným činom a zabezpečujeme ich následné vymáhanie v prípadnom civilnom konaní. Zabezpečujeme taktiež obhajobu obvinených v trestnom konaní.

Rodinné právo

Poskytujeme klientom kompletné právne poradenstvo vo vzťahu k zúženiu a zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva z dôvodu podnikania niektorého z nich, zastupujeme klientov v rozvodových konaniach, konaniach o zverenie maloletých do osobnej starostlivosti, určenie/zvýšenie/zníženie výživného, ako aj v konaniach o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode.

Správne a daňové právo

Zastupujeme klientov a uplatňujeme ich nároky v správnych a daňových konaniach, posudzujeme zmluvy z pohľadu daňového práva, pripravujeme právne stanoviská v oblasti správneho a daňového práva, zastupujeme klientov pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov pred súdom.

Zakladanie spoločností na Slovensku

Právne formy podnikania, základne imanie a vklady spoločníkov | Registračné povinnosti, dokumentya štatutárne orgány | Poplatky, pokuty a investičné stimuly | Daň z príjmov FO, PO a DPH

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram