Právne služby pri konkurze a reštrukturalizácii

Krátkodobé alebo pretrvávajúce problémy firmy spojené s jej platobnou neschopnosťou môžu viesť k strate príležitostí na trhu alebo až k jej predčasnému zániku. V turbulentnom prostredí je rýchla a efektívna reštrukturalizácia s cieľom získania likvidity často jediným východiskom z nepriaznivej situácie.

Pre väčšinu podnikateľov sa tak stávajú kľúčovými dostatočné znalosti o tom, ako pružne a účinne reagovať na problémy spojené s úpadkom dlžníka a ako predchádzať ich negatívnym dopadom, a to najmä s ohľadom na návratnosť realizovaných investícií a zachovanie prevádzky podnikateľskej činnosti. Pomáhame preto našim klientom riešiť nie len otázky záporného vlastného imania spoločnosti, vďaka čomu je možné predísť či už kríze, úpadku, ale aj konkurzu realizáciou optimalizačných zmien a opatrení. V prípade nutnosti konkurzného konania sa snažíme maximalizovať jeho efekt a minimalizovať prípadné riziká.

V mnohých prípadoch môže efektívna reštrukturalizácia viesť k získaniu zaujímavej príležitosti a posilneniu pozície na trhu.

Náš tím advokátov a daňových poradcov vám vie pomôcť v týchto prípadoch:

  • Naplánovanie a realizácia vhodnej reorganizácie majetkovej a podnikovej štruktúry
  • Revízia aktuálnych zmluvných vzťahov alebo interných procesov a nastavení
  • Zabezpečenie rýchleho a úspešného priebehu konkurzného (insolvenčného) konania či už z pozície dlžníka alebo veriteľa
Zakladanie spoločností na Slovensku

Právne formy podnikania, základne imanie a vklady spoločníkov | Registračné povinnosti, dokumentya štatutárne orgány | Poplatky, pokuty a investičné stimuly | Daň z príjmov FO, PO a DPH

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram