Právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností

Nakladanie s nehnuteľnosťami, či už ide o ich nákup a predaj, development alebo nájom, so sebou prináša významné finančné a právne riziká. Nevyhnutným predpokladom úspešnosti projektu je jeho dôkladná príprava, ktorá zahŕňa podrobné právne preverenie stavu nehnuteľnosti, histórie jej nadobúdacích titulov, nastavenie kvalitnej štruktúry projektu a financovania. S ohľadom na obchodné zámery našich klientov hľadáme riešenia ako minimalizovať potenciálne riziká a čo najvýhodnejšie nastaviť zmluvné vzťahy. Tento prístup umožňuje našim klientom flexibilne reagovať na vývoj a zmeny podmienok na trhu.

V mnohých prípadoch ide o unikátne spojenie našej právnej, daňovej a finančnej expertízy, ktoré využívame v oblasti plánovania a realizácie štandardných aj neštandardných transakcií – akvizícií, predaja a formovania rôznych partnerstiev pre realizáciu obchodov v oblasti real estate. Vďaka konceptu zjednotených služieb sme schopní okamžite vnímať aktuálne potreby jednotlivých podnikateľov a trhu a flexibilne na tieto potreby reagovať.

Naše profesionálne právne služby v oblasti nehnuteľností pokrývajú:

  • Poradenstvo pri plánovaní transakcií v oblasti real estate – kúpa, predaj, prenájom alebo výstavba nehnuteľností, darovanie, dedenie, reštitučné nároky (byty, nebytové priestory, priemyselné haly a iné)– z právneho, daňového a finančného hľadiska
  • Realizácia due diligence cieľových objektov
  • Príprava a asistencia pri voľbe vhodných zaisťovacích nástrojov spojených s realitnými transakciami (najmä záložné právo, práva z vecných bremien a pod.)
  • Zastupovanie v komunikácii s príslušnými orgánmi verejnej správy pôsobiacimi v oblasti nehnuteľností
  • Zastupovanie v súdnych sporoch ohľadom nehnuteľností a pri mimosúdnych rokovaniach
Zakladanie spoločností na Slovensku

Právne formy podnikania, základne imanie a vklady spoločníkov | Registračné povinnosti, dokumentya štatutárne orgány | Poplatky, pokuty a investičné stimuly | Daň z príjmov FO, PO a DPH

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram