Ochrana osobných údajov (GDPR)

Od roku 2018 je ochrana osobných údajov diskutovanejšou témou, ktorá sa nevyhnutne dotýka takmer každej spoločnosti, ktorá zhromažďuje a spracúva osobné údaje fyzických osôb. Napriek tomu jej mnoho podnikateľov nevenuje dostatok pozornosti, hoci im za porušenie týchto právnych predpisov hrozia pomerne vysoké pokuty.

Naši advokáti poskytujú komplexné právne poradenstvo v oblasti GDPR od analýzy aktuálneho stavu u klienta cez odporučenie zmien a úprav až po spracovanie kompletnej dokumentácie týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

Naše právne služby v oblasti GDPR zahŕňajú:

  • Príprava vzorovej GDPR dokumentácie pre nahlasovanie bezpečnostných incidentov, vedenie evidencie a komunikácie s dotknutými osobami
  • GDPR audit
  • Pomoc s prípravou informačnej povinnosti voči dotknutým osobám
  • Vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach
  • Vypracovanie internej smernice o spracúvaní osobných údajov
  • Posúdenie oprávneného záujmu (balančný test) a posúdenie vplyvov
  • Príprava sprostredkovateľských zmlúv a zmlúv spoločných prevádzkovateľov

V Accace Legal poskytujeme aj služby zodpovednej osoby, organizujeme školenia v oblasti GDPR zamerané na špecifické potreby klientov a zastupujeme ich v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov.

Zakladanie spoločností na Slovensku

Právne formy podnikania, základne imanie a vklady spoločníkov | Registračné povinnosti, dokumentya štatutárne orgány | Poplatky, pokuty a investičné stimuly | Daň z príjmov FO, PO a DPH

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram