Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Aktivácia elektronických schránok pre mimovládne organizácie

4 júna 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Od 1. júna 2020 sa spustila ďalšia fáza aktivácie elektronických schránok. Kým doposiaľ museli mať povinne aktivovanú schránku len subjekty zapísané v Obchodnom registri, po novom táto povinnosť vzniká aj tým, ktoré sú zapísané v iných registroch.

Stiahnuť PDF

Automatická aktivácia elektronickej schránky

Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie sa tak dotkne aj nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby, občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií, politických strán a hnutí, záujmových združení právnických osôb a organizácií s medzinárodným prvkom.

Pokiaľ patríte medzi vymenované subjekty a doposiaľ ste ešte e-schránku nepoužívali, a teda ju ani nemali aktivovanú na doručovanie, schránka sa vám aktivuje sama najneskôr 11. júna 2020, odkedy môžu byť do schránky doručované úradné rozhodnutia.

Odporúčame vám preto schránku aktivovať a nastaviť si v nej zasielanie notifikácií na vašu emailovú adresu, aby ste sa tak vyhli situácii, kedy sa doručované úradné rozhodnutie stane právoplatným bez toho, aby ste o tom vedeli. Elektronicky doručované rozhodnutia majú totiž rovnaký právny účinok ako keby boli doručené v listinnej podobe.

Zriadiť a aktivovať elektronickú schránku na doručovanie si však môžete len v prípade, ak sa v registri, v ktorom je vaša organizácia zapísaná, nachádzajú kompletné údaje v rozsahu – názov a IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára. Je preto žiaduce si skontrolovať úplnosť údajov vedených o vašej registrácii v predmetnom registri a v prípade potreby ich doplniť.

Prístup do elektronickej schránky

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. Štatutári si ich môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku.

Elektronickú schránku si po splnení všetkých uvedených podmienok aktivujete na portáli slovensko.sk, kde nájdete aj podrobné informácie o postupe, ako to spraviť.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram