Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Výdavky na spotrebu pohonných látok v prípade elektromobilov a plug-in hybridov

20 novembra 2023

Elektromobilita patrí medzi horúce témy súčasnosti. Predstavuje ekologickú a nízko emisnú až bezemisnú variantu k vozidlám so spaľovacími motormi a teší sa rastúcej obľube. Rovnako aj zákonodarcovia, či už na úrovni EÚ alebo SR, sa snažia podporiť túto rozvíjajúcu sa oblasť automobilového priemyslu za účelom dosahovania lepšieho životného prostredia pre nás všetkých.

S použitím elektromobilov na účely podnikania sa však podnikatelia stretávajú s novými situáciami a problémami, ktoré nie sú v aktuálnej legislatíve priamo upravené. Praktický sumár niektorých informácií spojených s používaním elektromobilov a plug-in hybridov na podnikanie vám prinášame v našom aktuálnom vydaní News Flash.

Stiahnuť PDF

Pohonné látky ako daňový výdavok

Ako daňový výdavok možno uplatniť len tie pohonné látky (PHL), ktoré boli použité v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, alebo ak spĺňajú podmienku daňového výdavku ako zdanený nepeňažný benefit poskytnutý zamestnancovi. Daňovník môže využiť PHL pri vlastnom, prenajatom, požičanom motorovom vozidle alebo pri vozidle získanom formou finančného prenájmu.

Pri každom motorovom vozidle môže daňovník uplatňovať výdavky na spotrebované PHL jedným z 3 spôsobov uvedených nižšie, pričom určený postup musí uplatňovať celé zdaňovacie obdobie:

  • Kniha jázd
  • GPS systém
  • Paušálne výdavky 80/20

Rovnaký postup sa vzťahuje na spotrebu elektrickej energie, nakoľko v prípade elektromobilov je pohonnou látkou elektrická energia.

Spotreba pohonných látok v prípade elektromobilov

Elektromobil môže daňovník nabíjať v nabíjacej stanici (výdavok preukazuje dokladom z nabíjacej stanice) alebo nabíjaním v klasickej zástrčke (výdavok preukazuje prostredníctvom faktúry za elektrickú energiu). Pri nabíjaní v klasickej zástrčke si môže daňovník uplatniť výdavky, ktoré spĺňajú všeobecnú podmienku daňového výdavku.

Spotreba elektrickej energie sa pre účely PHL uplatní podľa technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii, resp. ak je v dokladoch uvedený len výkon, preukáže daňovník spotrebu:

  • vlastným meraním (podmienkou je vedenie knihy jázd), pri ktorom si v internej smernici stanoví postup určenia skutočnej spotreby (potrebné viesť osobitné záznamy elektrickej energie v prepočte na 100 km jazdy) alebo
  • meračom zabudovaným vo vozidle, ktorý zisťuje presný odber kWh elektrickej energie.

V prípade domáceho nabíjania elektromobilov je odporúčaná hlavne domáca nabíjačka na elektromobil – tzv. wallbox, ktorý zväčša už dokáže zobrazovať štatistiky spotreby elektrickej energie.

V prípade, že spoločnosť poskytne wallboxy na používanie svojim zamestnancom v domácnostiach, daňovník by si mal spôsob preukazovania spotreby a jej účtovanie upraviť v interných predpisoch (postupy účtovania uvedené neobsahujú). Ak je doklad za elektrickú energiu vystavený na zamestnanca, tak daňovník účtuje o náhrade za spotrebu elektrickej energie pri nabíjaní elektromobilu cez wallbox pre zamestnanca, ktorá musí byť dohodnutá zmluvne, pričom náklady účtuje na účet 548 – ostatné náklady na hospodársku činnosť súvzťažne so záväzkom voči zamestnancovi.

Preukazovanie daňových výdavkov na spotrebu pohonných látok

Pre účely preukaznosti a opodstatnenosti daňových výdavkov odporúčame využiť všetky možné technické riešenia pre kontrolu oprávnenia osoby použiť wallbox na nabíjanie elektromobilu len v súvislosti so služobným elektromobilom (napr. vybudovanie samostatného elektromeru, osobitnej prípojky so samostatným prúdovým istením v rozvádzacej skrini, aktivácia prostredníctvom autentifikačnej čipovej karty vystavenej k jednotlivému elektromobilu, inštalácia softvérového merača, z ktorého je možné získať informáciu o počte nabíjaní, množstve spotrebovanej elektrickej energie, dátume a čase začatia a ukončenia nabíjania).

V súvislosti s daňovou uznateľnosťou platí pri elektromobiloch rovnaká logika a možnosť výberu preukazovania daňovo uznaných nákladov na spotrebu elektrickej energie prostredníctvom jednej z troch možností stanovených Zákonom o dani z príjmov. Časť výdavkov na súkromnú spotrebu bude pre daňovníka predstavovať nedaňový náklad, výnimkou je situácia, ak by súkromná spotreba bola zamestnancovi poskytnutá ako nepeňažný benefit a zdanená daňou z príjmov zo závislej činnosti.

V prípade spotreby dvoch rôznych PHL – elektriny a benzínu, t.j. v prípade plug-in hybridov, upozorňujeme, že napriek dvom rôznym druhom PHL musí počas jedného zdaňovacieho obdobia uplatňovať len jeden spôsob preukazovania daňových výdavkov na spotrebu PHL, nakoľko výber sa vzťahuje na vozidlo, nie na druh PHL.

Zaujala vás téma elektromobility v daňovej oblasti a nenašli ste v našom článku odpoveď na vašu konkrétnu situáciu? Neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov, ktorí vám radi poskytnutú poradenstvo či už v súvislosti so spotrebou PHL alebo iných daňových otázok. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na .

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram