Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Sprístupnenie nabíjačiek pre elektromobily z pohľadu DPH

6 júna 2023

V prípade C‑282/22 – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ku ktorému Európsky súdny dvor vydal rozhodnutie v apríli 2023, sa ESD zaoberal otázkou, či sa sprístupnenie nabíjačiek pre elektromobily bude z hľadiska dane z pridanej hodnoty považovať za dodanie tovaru alebo služby.

Stiahnuť PDF

Poskytovanie nabíjačiek pre elektrické vozidlá a nabíjacích zariadení

V konkrétnom rozsudku sa poľská spoločnosť plánovala zaoberať rozličnými činnosťami súvisiacimi s poskytovaním nabíjačiek pre elektrické vozidlá, pričom súčasťou poskytovaných plnení bolo sprístupnenie nabíjacích zariadení pre elektrické vozidlá (vrátane integrácie nabíjačky do operačného systému vozidla), zabezpečenia toku elektriny, poskytnutie potrebnej technickej podpory a poskytnutie počítačových aplikácií umožňujúcich rezervovanie konektora, sledovanie histórie či sprístupnenia digitálnej peňaženky, ktorou by bolo možné zaplatiť za nabitie elektrického vozidla.

Cena pre zákazníkov závisela v prvom rade od času nabíjania a v druhom rade od modelu konektora zvoleného zákazníkom. Poľská spoločnosť sa domnievala, že plánovaná činnosť spočíva v poskytovaní služieb, avšak pre vylúčenie pochybnosti požiadala daňový úrad o vydanie individuálneho výkladu. Prípad sa dostal až na Najvyšší správny súd v Poľsku, ktorý sa rozhodol konanie prerušiť a obrátil sa na ESD (Európsky súdny dvor).

Argumentácia Európskeho súdneho dvora

Vo svojej argumentácii ESD, tak ako už viac krát v minulosti, skonštatoval že hoci sa má každá transakcia obvykle považovať za odlišnú a nezávislú, ak sú dva alebo viaceré prvky alebo úkony poskytnuté zdaniteľnou osobou zákazníkovi tak úzko spojené, že objektívne tvoria jediné neoddeliteľné hospodárske plnenie, ktorého rozčlenenie by bolo neprirodzené, musí sa z pohľadu dane z pridanej hodnoty jednať o jediné plnenie.

Rozhodnutie ESD

Podľa ESD kombinácia transakcií spočívajúcich v dodaní elektriny na účely nabíjania elektrických vozidiel a poskytnutí rôznych súvisiacich služieb, akými sú zabezpečenie prístupu k nabíjacím staniciam a uľahčenie ich používania, potrebná technická podpora a počítačové aplikácie umožňujúce rezerváciu konektora, sledovanie transakcií a uskutočnených úhrad predstavuje z hľadiska DPH jediné a zložené plnenie, ktorým je dodanie tovaru.

Skutočnosť, že prevádzkovateľ nabíjacích staníc určoval cenu na základe dĺžky nabíjania, a nie na základe odobratého množstva elektriny nemala vplyv na záver rozsudku, v ktorom bolo konštatované, že prenos elektriny predstavuje v prevažujúci prvok jediného a zloženého plnenia a ostatné služby sú len vedľajším plnením vo vzťahu k dodávke elektriny.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram