Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Vláda schválila zmeny projektu Prvá pomoc | News Flash

2 novembra 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

S ohľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu COVID-19 vláda pristúpila k prerokovaniu projektu podpory udržania zamestnanosti, na základe ktorého môžu zamestnávatelia žiadať príspevok na mzdy svojich zamestnancov a SZČO náhradu za stratu príjmu.

Stiahnuť PDF

Projekt sa predlžuje do marca 2021

Pôvodne malo čerpanie prostriedkov z projektu Prvá pomoc skončiť ku koncu tohto kalendárneho roka. Vláda však schválila jeho predĺženie na ďalšie obdobie, a to od januára 2021 do marca 2021.

Zmeny v podpore zamestnávateľov

 • žiadateľom o príspevok budú môcť byť aj subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020,
 • príspevok bude možné požiadať aj na zamestnanca, ktorý bol prijatý do zamestnania po 01.03.2020, najneskôr však do 02.09.2020,
 • výška príspevku sa zvýši zo súčasných 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce),
 • v prípade opatrenia 3A sa maximálna výška príspevku zvýši z 880,- EUR na 1 100,- EUR,
 • v prípade opatrenia 3B sa maximálna výška príspevku zvyšuje o 1,5-násobok,
 • skráti sa obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu.

Zmeny v podpore SZČO, ktoré museli uzatvoriť prevádzky alebo im poklesli tržby

 • žiadateľom o príspevok bude môcť byť aj SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020, ako aj SZČO, ktorej povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia vznikla po 01.07.2020,
 • ruší sa zákaz súbehu prevádzkovania alebo vykonávania SZČ s pracovným pomerom,
 • výška príspevku sa zvýši v jednotlivých kategóriách poklesu tržieb o 1,5-násobok s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Zmeny v podpore vybraných skupín SZČO

 • žiadateľom o príspevok bude môcť byť aj SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020,
 • výška príspevku sa zvýši zo súčasných 210,- EUR na 315,- EUR s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Všetky schválené zmeny bude možné uplatniť už v žiadostiach podaných za mesiac október 2020.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram