Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Trestný zákon bude posudzovať neplatenie výživného prísnejšie

22 októbra 2019

Trestný čin zanedbania povinnej výživy patrí na Slovensku k jedným z najčastejších, ku ktorých spáchaniu dochádza.

Od 1.1.2020 sa sprísňuje jeho skutková podstata v tom ohľade, že sa skracuje stanovená doba neplatenia výživného z troch mesiacov na dva, a to tak v prípade nedbanlivosti, ako aj úmyselného spáchania tohto trestného činu.

Od nového roka teda vznikne páchateľovi trestná zodpovednosť za neplatenie výživného už po dvoch mesiacoch neplnenia si tejto povinnosti. Zároveň v zmysle tejto novely už nebude možné, aby trestnosť daného trestného činu zanikla v prípade, ak náhradné výživné poskytol úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram