Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Register partnerov verejného sektora | News Flash

22 júna 2017
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Radi by sme Vás informovali o zákonnej povinnosti spoločnosti registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora v prípade, ak spoločnosť spolupracuje so štátom, územnou jednotkou alebo nimi ovládanými subjektmi. Od 1. februára 2017 je prístup k verejným zdrojom, vo všeobecnosti, podmienený registráciou v Registri partnerov verejného sektora („Register PVS“).

Stiahnuť PDF

Poskytovanie verejných prostriedkov

Dňa 1. februára 2017 vstúpil do účinnosti Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

V zmysle tohto zákona, štát, územné jednotky a nimi ovládané subjekty („Verejný sektor“) môže vo všeobecnosti (okrem výnimiek) poskytovať prostriedky len nasledovným osobám (či už právnickým alebo fyzickým):

  • ktoré sú registrované v tomto verejnom Registri PVS; a
  • ktorých koneční užívatelia výhod (fyzické osoby) sú registrovaní v Registri PVS a teda sú „odokrytí“.

Zákon bol prijatý ako protikorupčné opatrenie.
Povinnosť registrovať sa do Registra PVS sa vzťahuje aj na:

  • subdodávateľov za určitých podmienok;
  • zahraničné subjekty  v rovnakom rozsahu ako na slovenské subjekty.

Proces registrácie

Registrácia môže byť uskutočnená len oprávnenou osobu. Oprávnenou osobou môže byť napríklad advokát, audítor alebo daňový poradca.

Zároveň musí byť na ročnej báze uskutočnená verifikácia konečných užívateľov výhod. Verifikáciu musí zabezpečiť opäť len oprávnená osoba.

Nesplnenie povinnosti

Prosím zoberte na vedomie, že porušenie povinností zo zákona môže vyústiť v pokutu alebo aj v ukončenie uzatvorených zmlúv zo strany subjektu Verejného sektora.

Ako Vám vieme pomôcť

Prostredníctvom našich advokátov alebo daňových poradcov vieme poskytnúť komplexné služby zápisu Vašej spoločnosti do Registra PVS a následne zabezpečovať vykonávanie Oprávnenej osoby. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať!

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram