Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Pracovné cesty z pohľadu legislatívy: Prehľad povinností | Infografika

16 februára 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Cestujú vaši zamestnanci na pracovné cesty zo Slovenska do zahraničia? Potom sa na vás vzťahujú určité pravidlá, ktorým by ste mali venovať pozornosť. V našej infografike vám prinášame prehľad o definíciách, povinnostiach a detailoch, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť pravidlám vzťahujúcim sa na zahraničné pracovné cesty.

Chceli by ste spravovať služobné cesty či cestovné náklady prehľadne a rýchlo? Vyskúšajte si náš mzdový a HR portál s funkciami, s ktorými dokážete spracovať cestovné požiadavky, schváliť a vyúčtovať cestovné náklady, nastaviť vlastné pracovné postupy, automatizovať zber údajov, nastaviť notifikácie a oveľa viac.

CHARAKTERISTIKA PRACOVNEJ CESTY
Každý zamestnanec má svoje miesto výkonu práce definované v pracovnej zmluve. Ak zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu na inom mieste na základe pokynu zamestnávateľa, považuje sa takáto situácia za splnenia stanovených podmienok za pracovnú cestu.
SÚHLAS S VYSLANÍM NA PRACOVNÚ CESTU
V prípade, že vyslanie na pracovnú cestu nevyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo možnosť vyslania na pracovnú cestu nie je dohodnutá priamo v pracovnej zmluve a zamestnanec má byť vyslaný na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska, musí zamestnanec s takýmto vyslaním na pracovnú cestu súhlasiť.
VYSLANIE NA PRACOVNÚ CESTU
Slovenská legislatíva nešpecifikuje maximálnu dĺžku pracovnej cesty. Vo všeobecnosti platí, že pracovná cesta trvá len nevyhnutne potrebný čas, pričom sa ňou rozumie čas od nástupu zamestnanca na cestu na stanovené miesto výkonu práce, vrátane práce uskutočnenej zamestnancom v danom mieste až do momentu, kedy sa zamestnanec vráti na svoje pravidelné pracovisko.
SÚKROMNÉ VOZIDLO NA PRACOVNÉ CESTY
Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť, že za účelom pracovnej cesty použije svoje súkromné motorové vozidlo. V takomto prípade má zamestnanec nárok na kompenzáciu spotrebovaných pohonných látok a patrí mu aj základná náhrada za každý 1 km jazdy.
ZAČINAME S VYSIELANÍM ZAMESTNANCOV
Pred vyslaním zamestnancov na pracovnú cestu zamestnávateľ písomne určí: miesto nástupu na pracovnú cestu, cieľ cesty (t.j. miesto výkonu práce), trvanie pracovnej cesty, miesto skončenia pracovnej cesty, spôsob dopravy, ďalšie potrebné podmienky alebo detaily pracovnej cesty
STRAVNÉ ZA PRACOVNÉ CESTY PO SLOVENSKU

Za každý kalendárny deň pracovnej cesty má zamestnanec nárok na stravné. Výška stravného záleží od trvania pracovnej cesty, ktorá je rozdelená do troch časových pásiem: 

Prvé časové pásmo: 5 – 12 hodín

Druhé časové pásmo: 12 – 18 hodín

Tretie časové pásmo: viac ako 18 hodín 

Do príspevku sa zohľadňuje celkový počet odpracovaných hodín počas celého trvania pracovnej cesty.

STRAVNÉ ZA PRACOVNÉ CESTY DO ZAHRANIČIA

Ak cestuje zamestnanec do zahraničia (mimo Slovenskej republiky), nárok na kompenzáciu mu vzniká až po prekročení hraníc, po odlete alebo prílete lietadla, príchode alebo odchode lode do/z prístavu. Stravné môže byť vyplatené v eurách alebo v cudzej mene.

Ak zamestnanec navštívi 2 alebo viac krajín počas jedného kalendárneho dňa, stravné sa vyplatí za tú krajinu, kde strávil najviac času. Ak zamestnanec strávil rovnaký čas v oboch krajinách, má nárok na najvyššie stravné.

Výška stravného záleží od trvania cesty rozdelenej do troch časových pásiem ako sme už spomenuli vyššie.

ZNÍŽENIE STRAVNÉHO

Ak zamestnávateľ zabezpečuje počas pracovnej cesty teplé jedlo pre svojich zamestnancov, znižuje sa výška stravného, prípadne sa vôbec neposkytne. Zníženie záleží od typu jedla: 

25% zníženie, ak zamestnávateľ zabezpečuje raňajky

40% zníženie, ak zamestnávateľ zabezpečuje obed

35% zníženie, ak zamestnávateľ zabezpečuje večeru

Tieto hodnoty sa znižujú zo sumy stravného určeného pre tretie časové pásmo alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného.

VRECKOVÉ
V prípade zahraničnej pracovnej cesty môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi finančné prostriedky vopred, a to v domácej alebo v cudzej mene. Táto suma môže byť až do výšky 40% stravného, avšak takto vyplatené stravné podlieha zdaneniu.
PREDDAVOK NA CESTOVNÉ NÁHRADY

Ak je zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu do zahraničia, má nárok na vyplatenie preddavku na cestovné náhrady, a to až do výšky očakávanej náhrady. Tento preddavok môže byť poskytnutý formou cestovného šeku, zapožičaním bankovej karty zamestnávateľa alebo prevodom peňazí na bankový účet zamestnanca. V závislosti od lokality pracovnej cesty môžu byť zálohy za kompenzácie vyplatené v eurách alebo v cudzej mene.

VYÚČTOVANIE NÁHRAD A VRÁTENIE PLATIEB
Do 10 pracovných dní od skončenia pracovnej cesty musí zamestnanec predložiť zamestnávateľovi písomné doklady za účelom vypočítania náhrad a taktiež vrátiť nevyúčtovaný preddavok, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodli na dlhšej dobe (najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca). Zamestnávateľ je povinný do 10 pracovných dní od obdržania písomných dokladov od zamestnanca vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty a uspokojiť nároky zamestnanca, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodli na dlhšej dobe (najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca).
CESTOVNÉ NÁHRADY PRI ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTE

Zamestnávateľ je pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu povinný preplatiť mu nasledujúce náklady: 

1. Stravu 

2. Cestovné náklady (lístky na vlak, letenky, taxík, lístky na MHD, a pod.), prípadne náhrady výdavkov za pohonné látky pri použití vlastného vozidla zamestnanca

3. Náklady na ubytovanie

4. Sekundárne náklady (poplatky za telefón, poplatok za internet, parkovné, mýto a diaľničné poplatky, a pod.)

5. Cestovné náklady na cestu za účelom návštevy rodiny (ak pracovná cesta trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, každý týždeň v mesiaci, ale maximálne jeden mesiac)

6. Komerčné poistenie a povinné odporúčané očkovania pri cestovaní do zahraničia

Zamestnanec je povinný všetky vyššie uvedené náklady zdokladovať a predložiť zamestnávateľovi potrebné dokumenty vo vyššie uvedenej lehote.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
pencilcalendar-fulldinnerbriefcasecarcrosschevron-leftarrow-downarrow-leftarrow-rightcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram