Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ochranná známka je v podnikaní dôležitá | Podcast

10 februára 2020

Ochranná známka je témou, ktorú rozoberáme v prvom diely nášho nového podcastu rozoom by Accace   (nájdete ako rozoom aj na Spotify, Apple Podcasts). V rozhovore s Martinou Dudovou, zakladateľkou kozmetickej značky  Kvitok (pôvodne Navia) a advokátkou Simonou Klučiarovou  z našej advokátskej kancelárie Accace Legal sa dozviete:

  • Prečo sa Navia po 5 rokoch na trhu premenovala na Kvitok a ako to súvisí s ochrannou známkou?
  • Čo je metóda postupného prerodu a ako vyzerá v praxi?
  • Ako postupovať pri obdržaní oznámenia o porušovaní ochrannej známky inej spoločnosti?
  • Na čo sa dá aplikovať ochranná známka?
  • Koľko trvá ybavenie ochrannej známky a aké sú poplatky?
  • Na čo si treba dávať pozor pri registrácii ochrannej známky?

Vypočujte si celý rozhovor online alebo si prečítajte zhrutie základných informácií týkajúcich sa ochrannej známky v článku nižšie.

Čo je ochranná známka?

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky.

Podstatné je najmä to, aby bolo toto označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a zároveň nespadalo pod niektorý z dôvodov, pre ktoré môže úrad zápis zamietnuť. Takými je napríklad klamlivosť označenia vo vzťahu k povahe, kvalite alebo zemepisnému pôvodu tovaru alebo služby.

Lokálna alebo medzinárodná platnosť ochrannej známky

Ochrannú známku je možné zaregistrovať na lokálnej úrovni, teda v konkrétnom štáte, v našom prípade je to na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ÚPV“), alebo ako medzinárodnú ochrannú známku na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva, prípadne ako ochrannú známku Európskej únie.

Postup pri registrácii ochrannej známky

Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra sa podáva na predpísanom tlačive Úradu priemyselného vlastníctva SR. Okrem slovného, prípadne obrazového vyjadrenia ochrannej známky, čo sú najčastejšie registrované formy, je potrebné v prihláške uviesť aj konkrétne tovary a služby, pre ktoré chce prihlasovateľ známku registrovať. Tento zoznam zverejňuje úrad na svojej internetovej stránke. Jednotlivé tovary a služby sú rozdelené do 45 tried, čo má význam aj z hľadiska poplatkovej povinnosti, pretože za každú triedu tovarov a služieb nad tri sa zvyšuje poplatok za prihlášku.

Námietky voči ochrannej známke

Po podaní prihlášky ochrannej známky a jej preskúmaní úradom, je táto zverejnená vo vestníku úradu, ktorý je vydávaný každý mesiac a zverejňovaný na internetovej stránke ÚPV. Od zverejnenia ochrannej známky plynie 3-mesačná lehota, počas ktorej môžu byť proti jej zápisu podané námietky napríklad z dôvodu jej zhodnosti alebo podobnosti so staršou ochrannou známkou.

Námietky môže podať okrem majiteľa staršej ochrannej známky aj užívateľ nezapísaného označenia, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah a ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti.

Doba platnosti ochrannej známky

V prípade, že námietky proti zápisu nie sú podané, po uplynutí 3-mesačnej lehoty úrad zapíše označenie do registra ochranných známok. Takáto ochranná známka je platná po dobu 10 rokov, pričom túto je možné opakovane predlžovať.

Kompletné infromácie týkajúce sa ochrannej známky a príbeh podnikateľky z praxe nájdete v našom podcaste: https://www.buzzsprout.com/807446/2607769.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram