Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nárast životného minima od 1. júla 2020 | News Flash

13 júla 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Životné minimum je stanovená hranica, ktorá určuje minimálne živobytie na Slovensku. Ak sa fyzická osoba dostane pod túto hranicu, nastáva stav núdze. Zmena výšky životného minima na Slovensku v tomto roku nastala od stredy, 1. júla 2020 a jeho suma sa zvýšila o 5,13 EUR. Hodnota životného minima sa každoročne upravuje na základe prepočtov koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Stiahnuť PDF

Úprava sumy životného minima

Výšku životného minima ustanovuje zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úprava sumy životného minima sa vykonáva  vynásobením platných súm životného minima nasledovne:

 • Porovnávajú sa koeficienty rastu čistých peňažných príjmov na osobu za 1. štvrťrok aktuálneho kalendárneho roka s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka, ten by mal byť nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za dané obdobie.
 • Porovnávajú sa koeficienty rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za dané obdobie. Ak je koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za dané obdobie nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu, tak sa opäť porovnávajú obdobia 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka

Nové životné minimum

Tento rok na Slovensku narastie životné minimum o 2,2 % čo je v prepočte 5,13 EUR. Zvýšením sumy životného minima sa  sa tiež zvýši daňový bonus, nezdaniteľná časť základu dane, rodičovský príspevok či minimálny dôchodok.

Nová výška životného minima, ktorá bude platná od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 predstavuje sumu:

 • 214,83 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 149,87 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • 98,08 EUR mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Vplyv životného minima na daň z príjmov v roku 2021

Životné minimum upravilo k 1. júlu 2020, avšak v tejto nadväznosti sú s tým spojené aj mnohé iné zmeny, ktoré nastanú až od 1.januára 2021. Všetko závisí od toho, aký zákon zohľadníme a akým spôsobom sa táto zmena definuje. Pri daniach z príjmov, vychádzame zo zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Jednotlivé sumy tak z hľadiska dani z príjmov budú platné až od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a ich výška bude nasledovná:

 • Daňový bonus na dieťa – dieťa od 6 rokov: 23,22 EUR
 • Daňový bonus na dieťa – dieťa do 6 rokov: 46,44 EUR
 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD): 375,95 EUR (mesačne)/ 4 511,43 EUR (ročne)
 • Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej NČZD: 19 936,22 EUR
 • Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane: 3 165,16EUR (mesačne)/ 37 981,94 EUR (ročne)
 • Daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahnu sumu (alebo ak daň za rok 2021 nepresiahne výšku 17 EUR) 2 255,72 EUR

Rodičovské príspevky, prídavky na dieťa a dávky v nezamestnanosti

Zmena výšky rodičovského príspevku a prídavkov na dieťa od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021:

 • Rodičovský príspevok (ak rodič nepoberal materské): 275,90 EUR
 • Rodičovský príspevok (ak rodič poberal materské): 378,10 EUR
 • Prídavok na dieťa: 25,50 EUR
 • Príplatok k prídavku na dieťa: 11,96 EUR

Zmena sumy dôchodkov, odmena „nezamestnaného“ platná od 1. júla 2020 do 30. júna 2021:

 • Suma maximálnej mesačnej odmeny občana evidovaného na úrade práce: 214,83 EUR
 • Základná nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach: 214,83 EUR
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram