Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Môžem byť na Slovensku živnostník a zároveň zamestnanec v zahraničí?

14 marca 2013

Accace radí čitateľom HN online v daňovej poradni

Momentálne som vedený na úrade práce a požiadal som o príspevok na podnikanie. Živnosť plánujem otvoriť do konca mesiaca, čím by som začal podnikať na Slovensku. Od júna tohto roku sa mi ale črtá práca v zahraničí (konkrétne v Rakúsku). Pracoval by som tam v úplne inom odvetví ako by bola moja prevažná podnikateľská činnosť na Slovensku. V rakúsku by som bol zamestnanec na plný pracovný pomer. Môžem podnikať na Slovensku (mať otvorenú živnosť) hoci budem určitý čas pracovať ako zamestnanec v inom štáte? Musím tam pracovať na slovenskú firmu?

V prípade, ak budete vykonávať činnosť v Rakúsku ako zamestnanec, môžete mať aj naďalej registrovanú živnosť v Slovenskej republike. Slovenské predpisy v tomto prípade nestanovujú povinnosť zrušiť alebo pozastaviť živnosť.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že v prípade, ak budete vykonávať závislú činnosť v Rakúsku a súčasne samostatnú zárobkovú činnosť v SR, v zmysle európskych predpisov (Nariadenie č. 883/2004 ES) budete v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia podliehať právnym predpisom iba jedného štátu, a to štátu, v ktorom bude vykonávaná závislá činnosť. Odvody budú preto platené iba v Rakúsku podľa právnych predpisov Rakúska. Odporúčame Vám zaobstarať si potvrdenie o príslušnosti k právnym predpisom Rakúska (formulár E101 alebo A1), ktorým budete vedieť preukázať, že nie ste povinní platiť odvody zo živnosti ani zo zamestnania v SR.

Otázku, či je možné Vami spomínané služby poskytovať v Rakúsku ako samostatne zárobkovo činná osoba, resp. prípadne za akých podmienok a s akými povinnosťami, závisí od rakúskych predpisov. Túto otázku Vám preto odporúčame riešiť s rakúskym poradcom / právnikom.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram