Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Informácie pre ukrajinských podnikateľov vstupujúcich na slovenský trh

12 apríla 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Vo svetle prebiehajúcej situácie na Ukrajine bolo mnoho podnikateľov a obyvateľov prinútených opustiť svoju krajinu a nájsť si nové miesto, odkiaľ budú pokračovať vo svojich aktivitách. Slovensko ako susediaca krajina ponúka pre podnikateľov mnoho príležitostí. Prostredníctvom tejto publikácie prinášame obyvateľom a podnikateľom z Ukrajiny prehľad všetkých dôležitých krokov a povinností, ktoré im uľahčia pobyt a podnikanie na Slovensku.

Štátna pomoc pre podnikateľov z Ukrajiny na Slovensku

Vláda SR do dnešného dňa nezverejnila žiadne pravidlá platné špeciálne pre podnikateľov, ktorí prichádzajú z Ukrajiny na Slovensko. Existuje však niekoľko všeobecných programov podpory, ktoré sa zameriavajú na investovanie na Slovensku.

Celkovo máme 4 kategórie projektov, ktoré môžu byť podporené prostredníctvom investičných stimulov, kde patrí cestovný ruch, priemyselná výroba, technologické centrá a centrá zdieľaných služieb.

 • dotácie na obstaranie hmotného alebo nehmotného majetku
 • daňovej úľavy
 • príspevku na nové pracovné miesta
 • prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota majetku

Poskytnutie štátnej pomoci sa riadi právom Európskej únie, ktoré zároveň poskytuje základný právny rámec aj pre slovenské orgány.

Presun firmy z Ukrajiny na Slovensko

Presídlenie spoločnosti z Ukrajiny na Slovensko sa neodporúča, nakoľko je tento proces finančne a časovo náročný. Vhodnejším riešením je založenie novej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktorá by sa stala materskou alebo dcérskou spoločnosťou ukrajinskej spoločnosti.

Založenie spoločnosti na Slovensku

Odporúčaná právna forma spoločnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Základné imanie:  5 000 EUR

Registračné povinnosti potrebné na prevádzku spoločnosti na Slovensku

Podnikateľ je povinný:

 • Založiť spoločnosť a mať sídlo na Slovensku
 • Získať potrebné živnostenské oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti
 • Registrovať sa do Obchodného registra
 • Registrovať spoločnosť na daň z príjmu, prípadne daň z pridanej hodnoty

Požiadavky na zahraničných investorov na Slovensku

Obyvatelia EÚ a EHP (okrem obyvateľov Slovenska), ktorí budú členmi štatutárneho orgánu, musia preukázať svoju bezúhonnosť predložením výpisu z registra trestov z krajiny, v ktorej majú štatút občana alebo rezidenta.

Obyvatelia, ktorí nie sú občanmi EÚ alebo EHP (napr. obyvatelia Ukrajiny) a chcú byť členmi štatutárneho orgánu spoločnosti, musia mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska. V súčasnosti je tento proces udeľovania povolenia na pobyt pozastavený, nakoľko sa polícia zameriava na utečencov a udeľovanie dočasného útočiska. Vzhľadom na túto situáciu si môžu Ukrajinci založiť spoločnosť len v prípade, že si zvolia za štatutárny orgán obyvateľa z EÚ alebo OECD krajiny.

Pokuty

Pokuta za neoprávnené podnikanie sa pohybuje od 1 659 EUR až do 3 319 EUR na Slovensku.

Kľúčové dane pre podniky na Slovensku

Daň z príjmov právnických osôb

 • 21% je štandardná sadzba dane z príjmov PO, 15% je znížená daň z príjmov PO určená daňovníkom so zdaniteľným príjmom nižším ako 49 790 EUR za zdaňovacie obdobie.

Daň z pridanej hodnoty

 • 20%je štandardná sadzba DPH, 10%  je znížená sadzba DPH.

Dane a odvody platené za zamestnancov relokovaných z Ukrajiny na Slovensko

Odvody platené zamestnávateľom

 • 35.2%

Odvody platené zamestnancom

 • 13.4%

Legislatívne opatrenia vzťahujúce sa na Ukrajinu

Legislatívne opatrenia na Slovensku označené ako „Lex Ukrajina“ uľahčujú proces zamestnávania utečencov.

Potrebujete pomoc pri vstupe na slovenský trh? Dohodnite si poradenstvo s našimi odborníkmi zadarmo!

V Accace máme niekoľkoročné skúsenosti s podporou rastu firiem a startupov na Slovensku. Využite naše služby odborného poradenstva a dohodnite si bezplatnú hodinovú konzultáciu ohľadom začatia podnikania na Slovensku, ktorá zahŕňa:

 • Stručnú analýzu vašich potrieb na základe poskytnutých informácií
 • Zhodnotenie špecifických aspektov, ktoré môžu byť dôležité pre vaše podnikanie
 • Základné informácie o daniach, účtovníctve a legislatíve na Slovensku

V prípade, že plánujete vstúpiť na trh ako spoločnosť z Ukrajiny, naši odborníci sú vám k dispozícií. Pomôžu vám orientovať sa v špecifických požiadavkách na Slovensku, počnúc výberom vhodnej právnej formy pre vaše podnikanie až po pomoc s daňovými záležitosťami.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram