Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Covid-19: Prenajímateľ nemôže jednostranne ukončiť nájom pre nezaplatenie nájomného | News Flash

24 apríla 2020

Túto stredu, 22. apríla 2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a s tým súvisiacich zmien v justícii.

Novela tak vyhovela aj množiacim sa podnetom na pomoc nájomcom, ktorí museli zavrieť svoje prevádzky a vypadli tak z príjmu, čím sa dostali do finančnej tiesne, keďže záväzky na platenie nájomného im trvali naďalej.

Stiahnuť PDF

Omeškanie platby nájomného počas koronakrízy

V zmysle tejto novely prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený.

To znamená, že platenie nájomného nie je v stanovenom období plošne zastavené. Nebude sa týkať najmä prevádzok, ktoré môžu fungovať naďalej a s ohľadom na svoje tržby sú objektívne schopné nájomné platiť. Taktiež sa nebude týkať nájomcov bytov, ktorých mzdy neboli v dôsledku koronakrízy nijak znižované a sú naďalej vyplácané v pôvodnej výške.

Ukončenie nájmu

V novele sa tiež výslovne uvádza, že iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté, preto budú mať prenajímatelia aj naďalej možnosť ukončiť nájom z ostatných dôvodov uvedených v zákone alebo nájomnej zmluve.

Predmetné ustanovenie zákona je navyše časovo ohraničené, preto ak sa omeškáte s platením nájomného splatného po 1. júli 2020, prenajímateľ bude opäť oprávnený s vami nájomný vzťah pre nezaplatenie nájomného ukončiť.

Minimalizujte dopady COVID-19 na váš biznis

Naši advokáti z advokátskej kancelárie Accace Legal sledujú všetky relevantné legislatívne zmeny, ktoré môžu mať dopad aj na vaše podnikanie. Pomôžu vám identifikovať príležitosti a navrhnúť vhodné riešenia. Viac o všetkých našich službách v súvislosti s globálnou pandémiou zistíte v sekcii COVID-19.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram