Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Covid-19: Podniky v ťažkostiach môžu tiež žiadať o finančný príspevok od štátu | News Flash

24 apríla 2020

Koronakríza zasiahla v poslednom období mnohých slovenských podnikateľov a väčšina z nich musela siahnuť na svoje rezervy, aby udržala pracovné miesta a biznis aspoň ako tak v chode. Po zverejnení prvých podmienok, ktoré bolo potrebné splniť na priznanie finančného príspevku zo strany štátu, ostali niektorí v smútku, pretože pomoc bola vylúčená pre podniky, ktoré bolo k 31.12.2019 možné považovať za podniky v ťažkostiach.

Stiahnuť PDF

Takýmito podnikmi sa rozumejú tie, ktoré sú bez intervencie štátu takmer s určitosťou odsúdené na vylúčenie z podnikateľskej činnosti v krátkodobom alebo strednodobom horizonte.

Kedy sa spoločnosť považuje za podnik v ťažkostiach?

Všeobecne sa jedná o spoločnosť, ktorá sa nemôže preukázateľne zotaviť prostredníctvom svojich vlastných zdrojov alebo finančných prostriedkov, ktoré získa od svojich spoločníkov/akcionárov alebo zdrojov na trhu.

Takáto firma potrebuje uskutočniť naliehavé štrukturálne opatrenia na zastavenie alebo oslabenie zhoršovania finančnej situácie vo fáze záchrany, pretože inak by daná situácia bez poskytnutia pomoci viedla k umelo udržiavanej životaschopnosti a spoločnosť by mohla prežiť len vďaka opakovaným intervenciám zo strany štátu.

Ide teda o firmu, ktorá čelí značnému úpadku svojej finančnej situácie, ktorý sa odráža v závažnej kríze likvidity alebo technickej insolventnosti.

Nová výnimka od EÚ pre Slovensko

V stredu, 22.04.2020 Európska komisia schválila pre Slovenskú republiku výnimku, v zmysle ktorej môžu o finančný príspevok na mzdy zamestnancov požiadať aj podniky v ťažkostiach.

V priebehu včerajška (23.04.2020) boli preto aktualizované aj oficiálne formuláre žiadostí o tento príspevok, z ktorých v časti čestného vyhlásenia vypadol pôvodný bod 6, v zmysle ktorého museli žiadatelia vyhlásiť, že k 31.12.2019 neboli podnikom v ťažkostiach.

V prípade, že v týchto dňoch chcete podať žiadosť o finančný príspevok, odporúčame Vám stiahnuť si nové formuláre zo stránky pomahameludom.sk, resp. neprepustaj.sk.

Ak ste žiadateľom o finančný príspevok, nezabúdajte na povinnosti v zmysle GDPR

GDPR je v súčasnom stave koronakrízy témou, ktorú rieši máloktorý podnikateľ.

Netreba však zabúdať, že aj v prípade, kedy žiadate štát o finančný príspevok na mzdy vašich zamestnancov, spracúvate ich osobné údaje, a to na iný účel, než bol pôvodne vymedzený.

Z toho dôvodu ste ako prevádzkovateľ povinný svojich zamestnancov pred zaslaním výkazu na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o tejto skutočnosti v zmysle čl. 13 ods. 3 Nariadenia GDPR informovať a poskytnúť im aj ďalšie Nariadením stanovené relevantné informácie, týkajúce sa najmä doby uchovávania týchto údajov a ich práv ako dotknutých osôb.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram