Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

3 tipy ako uspieť pri daňovej kontrole

19 septembra 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku
tipy ako uspieť pri daňovej kontrole

Daňová kontrola – pojem, pri ktorom stoja vlasy dupkom nejednému podnikateľovi a právom. Môže to byť zdĺhavý, náročný a nákladný proces. Existuje však niekoľko základných zásad, ktorých implementáciou si dokážete svoju východiskovú pozíciu pri začiatku daňovej kontroly významne vylepšiť. Nižšie sme pre vás pripravili prehľad 3 základných tipov, vďaka ktorým budú vaše vyhliadky na úspech pri daňovej kontrole oveľa pozitívnejšie.

1. Dôveruj, ale preveruj

Žijeme v elektronickej dobe a verejné inštitúcie sa tiež pomaly dostávajú do 21. storočia. Finančná správa, Sociálna poisťovňa, aj mnohé iné úrady zverejňujú značné množstvo zoznamov, kde si nielen môžete, ale by ste aj mali overovať a preverovať svojich obchodných partnerov. Spozornieť by ste mali, ak váš obchodný partner:

  • Má nedoplatky na daniach a/alebo odvodoch,
  • Má vo verejnom zozname uvedenú nulovú daňovú povinnosť k DPH, napriek tomu, že vám vystavuje faktúry, alebo vy mu vystavujete faktúry
  • na faktúre uvádza bankový účet, ktorý sa nenachádza v zozname účtov daného partnera na stránke FR SR,
  • V prípade obchodnej spoločnosti figuruje jej konateľ v OR SR v neprimerane veľkom množstve ďalších spoločností,
  • dodávateľ sa pohybuje v odvetví upravenom osobitnou legislatívou a neviete ho dohľadať vo verejnom zozname danej inštitúcie, resp. vám nevie predložiť povolenie na túto činnosť (napr. zoznam daňových poradcov, audítorov, advokátov, ale aj agentúr dočasného zamestnávania, a mnoho, mnoho ďalších)
  • nekomunikujete, ani ste sa nikdy nestretli s konateľom, iba so sprostredkovateľom,
  • nie je ochotný podpísať zmluvu, obchodné podmienky dojednáva iba telefonicky, ale nič vám nepotvrdí písomne,
  • nie je ochotný vám predložiť KYC vyhlásenie, atď.

Napriek tomu, že takéto preverovanie obchodných partnerov počas každodennej činnosti pôsobí veľmi namáhavo a časovo náročne, správnym nastavením interných procesov si z dlhodobého hľadiska dokážete ušetriť oveľa viac starostí a potenciálnych problémov, než čo predstavuje aktuálna časová investícia do preverenia. Myslite v prvom rade na ochranu svojho podnikania a snažte sa vyhnúť podozrivým subjektom, vďaka ktorým môžete byť zapletení do podvodných schém bez vášho vedomia.

2. Pripraveným šťastie praje

A to doslova. Keď vám už príde obávané oznámenie o začiatku daňovej kontroly spravidla kontrolovaný subjekt nemá veľa času a musí konať promptne. Oznámenie o daňovej kontrole musí obsahovať dátum začatia výkonu daňovej kontroly, pričom ak vám tento dátum nevyhovuje je potrebné sa so správcom dane do 8 dní dohodnúť na inom termíne. Daňová kontrola však musí začať najneskôr do 40 dní od doručenia oznámenia.

Súčasne v oznámení o daňovej kontrole správca dane aj špecifikuje, ktoré doklady a dokumenty požaduje od kontrolovaného subjektu predložiť. Spravidla aj pri jednoduchších kontrolách tieto zoznamy bývajú obsiahle a k mnohým transakciám sú požadované aj podporné dokumenty, ako zmluvy, objednávky, potvrdenia o platbách, atď. Ak tieto nemáte priebežne pripravené, zoskupiť ich počas relatívne krátkej doby a za obdobie spred niekoľkých rokov, a to počas toho ako vaše podnikanie ďalej normálne funguje, dokáže byť veľmi náročné. Z tohto dôvodu nepodceňujte priebežnú prípravu a archiváciu dokumentov tak, aby ste ich mali vždy hneď po ruke.

3. Komunikácia je základ

Aj so správcom dane môžete mať dobrý vzťah, a jeho základom ako pri každom vzťahu je komunikácia. Zriaďte si elektronické schránky, preberajte poštu, reagujte na výzvy, písomne, telefonicky alebo mailom. Pri daňovej kontrole je obzvlášť dôležité nebyť iba pasívny, ale aktívne sa zaujímať po predložení dokladov, aké kroky správca dane podniká, akým smerom sa vyvíjajú jeho úvahy. Až na základe toho sa viete efektívne brániť a predkladať také dokumenty a dôkazy, ktoré vám pomôžu preukázať Vaše tvrdenia, a zároveň nebudete strácať čas na príprave takých dokumentov, ktoré budú pre správcu dane irelevantné. Ak sa komunikácie so správcom dane obávate, angažujte daňového poradcu, ktorý vám pomôže efektívne komunikovať so správcom dane.

Ako ste si už iste domysleli z týchto tipov, veľká časť úspechu pri daňovej kontrole sa dosahuje dávno predtým, než vám správca dane pošle oznámenie o jej začatí. Ak nie ste pripravení, po začiatku daňovej kontroly ste odkázaní len chvatne a hekticky zháňať dôkazy, ktoré by ste predložili, čím sa vystavujete riziku zbytočných dorubov dane.

Ak máte záujem o nastavenie kontrolných procesov na mieru vašej spoločnosti, aby vás prípadná budúca daňová kontrola nezaskočila nepripravených, radi vám ponúkneme naše poradenské služby. Naše skúsenosti v oblasti daňových kontrol vám pomôžu zistiť a odhaliť slabé stránky vašich procesov a naše konkrétne návrhy vám pomôžu znížiť riziko negatívneho nálezu v procese daňovej kontroly. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na .

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram